Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar dienstverlening aan Initiatiefnemers edwinlog 30 november 2021

Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar dienstverlening aan Initiatiefnemers

In het kader van het 10-jarig bestaan van Lodewijck Groep, staan we deze keer stil bij onze dienstverlening aan initiatiefnemers.

Veranderende markt

Wij hebben gedurende de afgelopen jaren een diverse klantgroep aan initiatiefnemers mogen opbouwen: van projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedinvesteerders tot architectenbureaus. Allen professionele organisaties van klein tot groot.

Onze ambitie om meer samen te werken met initiatiefnemers liep parallel aan de veranderingen in de markt. Er vond een kanteling plaats. Veel gemeenten verlangden van initiatiefnemers dat zij zelf zorg diende te dragen voor hun ruimtelijk plan (bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing) en de benodigde milieu- en omgevingsonderzoeken. De vereiste was dat de initiatiefnemers hiervoor een deskundig bureau inschakelden. Door onze uitgebreide en specifieke kennis en ervaring van de gemeentelijke overheid, zowel op inhoud en procedureel als bestuurlijk, konden we van toegevoegde waarde zijn. Meerwaarde hierbij is nog altijd dat we naast onze inhoudelijke deskundigheid ook onze ervaring en kracht inzetten m.b.t. de procedurele en bestuurlijk-politieke aspecten waarin wij door onze inzet voor gemeenten veel ervaring mee hebben.

Ons pallet aan dienstverlening is gegroeid tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en quickscans, het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ook begeleiden we Wabo-procedures, coördineren we omgevingsonderzoeken, voeren we AERIUS-berekeningen uit, stellen we planschade risicoanalyses op, verrichten we stedenbouwkundige advisering en voeren we het omgevingsmanagement (waaronder participatietrajecten) voor projecten. We zijn trots op het feit dat opdrachtgevers niet alleen bij ons terugkeren, maar ons veelal ook vanaf het begin betrekken bij ontwikkelingen en ons inhuren voor het volledig traject.

Probleemoplossend

Kracht van succesvolle samenwerking zijn naast inhoudelijk kennis en goede communicatie, proactief handelen en probleemoplossend werken. Dit aspect is helemaal in de huidige fase – met transitie en voorsortering richting de Omgevingswet, de woningbouwbehoefte, de druk op de RO-capaciteit binnen gemeenten en de naderende gemeenteraadsverkiezingen – van groot belang. Met onze opdrachtgevers bespreken we de prioriteiten bij hun projecten, kijken we binnen de desbetreffende gemeente hoe zij omgaan met initiatieven in relatie tot de Omgevingswet en dragen we waar mogelijk actief bij in oplossingen.

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zijn we er trots op dat we vanuit juridisch-planologisch oogpunt mooie bijdragen hebben mogen leveren aan ontwikkelingen in Nederland die succesvol tot stand zijn gekomen. Ook de diversiteit aan functies van ontwikkelingen geeft ons voldoening. Van woningbouw (onze bestemmingsplannen hebben aan de weg gestaan van de bouw van duizenden woningen), tot zorg, hotels en bedrijventerreinen. Wij kijken terug op mooie bijdragen en samenwerkingen met ontwikkelaars, gemeenten en milieuadviesbureaus van waaruit partnerschap is ontstaan!

In het kader van ons 10-jarig bestaan, hebben wij dit jaar thematisch teruggekeken op de afgelopen 10 jaar. Wellicht heeft u deze artikelen voorbij zien komen op onze social mediakanalen. U kunt de artikelen hier teruglezen:

Interview Basel Massaal en Cees Kraaij: In gesprek over 10 jaar Lodewijck Groep

Terugblik 10-jarig bestaan: dienstverlening aan de Gemeente Amsterdam

10 jaar bestemmingsplannen

10 jaar dienstverlening voor gemeente Leidschendam-Voorburg

10 jaar Planschade advisering

10 jaar dienstverlening aan gemeente Leiden

Talentontwikkeling binnen Lodewijck Groep

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?