Een frisse blik op Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht & Omgevingsrecht

Lodewijck Groep is een specialistisch, juridisch bureau in de Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht en biedt strategisch advies en inhoudelijke ondersteuning. Van meerdere gemeenten en omgevingsdiensten is Lodewijck Groep ‘preferred supplier’ voor de inhuur van juristen op locatie. Daarnaast geven onze juristen onafhankelijk juridisch advies aan onze opdrachtgevers vanuit onze adviespraktijken te Schiphol-Rijk en Zwolle. Ook voor het outsourcen van dossiers ben je bij Lodewijck Groep aan het juiste adres.

Adviespraktijk

Vanuit onze adviespraktijken te Schiphol-Rijk en Zwolle adviseren wij overheden (gemeenten, ministeries, provincies, omgevingsdiensten) en private opdrachtgevers (projectontwikkelaars, initiatiefnemers, bouwondernemingen, advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus) over alle aspecten van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. Wij maken enkelvoudige en complexe ruimte- & omgevingsvraagstukken in- en overzichtelijk. Samen bedenken we oplossingen die aansluiten bij de hedendaagse vragen, eisen & wetgeving. Oplossingen waar anderen op voort kunnen bouwen.

Detachering

Onze juristen, planologen en stedenbouwkundigen vervullen detacheringsopdrachten op locatie voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Dit biedt onze opdrachtgevers extra capaciteit voor specifieke vraagstukken omtrent ruimtelijke ordening & omgevingsrecht, bestuursrecht en privaatrecht. De experts van Lodewijck Groep zijn flexibel in het invullen van opdrachten op locatie en nemen waar nodig de regie in handen. Lodewijck Groep bekijkt de vraagstukken vanuit een onafhankelijk, breder perspectief, omdat onze experts de problematiek en cultuur van onze opdrachtgevers begrijpen.

Outsourcing

Wij zien een toenemende vraag vanuit gemeenten en overheidsinstellingen om de afhandeling van dossiers aan ons uit te besteden. Onze juridische projectteams nemen de behandeling van het begin tot het einde uit handen voor zowel de inhoud als het proces. Gemeenten kunnen bij Lodewijck Groep terecht voor de behandeling van één complex dossier tot de zogenaamde bulk aan dossiers. Door gebruik te maken van de expertise van Lodewijck Groep zijn gemeenten verzekerd van snelle afhandeling van (achterstanden in) dossiers. Denk aan: behandeling van bezwaarschriften, planschade, handhavingsdossiers en Woo-verzoeken.

DIENSTVERLENING

ONZE EXPERTISES

Lodewijck Groep werkt onafhankelijk aan ruimte- en omgevingsvraagstukken, waarbij we waarde toevoegen aan de leefomgeving en onze klanten totaal ontzorgen op het gebied van ruimte- & omgevingsrecht.
Onderstaand een overzicht van onze expertises.

Projectmatige inzet van experts

Detachering van experts op locatie voor vraagstukken omtrent ruimtelijke ordening & omgevingsrecht, bestuursrecht en privaatrecht.

Bestemmingsplan

Opstellen van bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing en ruimtelijke motivering.

Milieu- & omgevingsonderzoeken

In kaart brengen en uitvoeren van milieu- & omgevingsonderzoeken.

Bestuursrecht

Advies en ondersteuning op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving, juridische kwaliteitszorg, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Planschade

Opstellen van risicoanalyses, advisering als schadedeskundige, uitbrengen van quickscans en uitvoeren van second opinions.

Omgevingswet

Advies en/of ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet en het in beeld brengen van de impact op de stakeholders.

Advisering

Strategisch advies, opstellen quickscan locatieontwikkeling, principeaanvragen en het doen van haalbaarheidsonderzoeken.

Vergunningsmanagement & Procesbegeleiding

Projectleiding, procesbegeleiding, vergunningsmanagement, melding en vertegenwoordiging.

Outsourcing

Afhandelen dossiers voor onze opdrachtgevers. Van het begin tot het eind de behandeling uit handen nemen voor zowel de inhoud als het proces.

DIENSTVERLENING UITGELICHT

Uitbesteding van juridische werkzaamheden

Wist u dat opdrachtgevers regelmatig dossiers voor de afhandeling uitbesteden aan Lodewijck Groep? Van het begin tot het einde nemen wij de behandeling uit handen voor zowel de inhoud als het proces. Vanuit ons Ruimte- en Omgevingsloket bieden wij overheden juridische dienstverlening aan binnen de specialismen Bestuursrecht, Omgevingsrecht en Privaatrecht. Naast detachering en advies vanuit onze adviespraktijk, kunt u dus ook bij ons terecht voor de uitbesteding van dossiers.

ONS PORTFOLIO

INTERESSANTE PROJECTEN

Samen met onze klanten voegen wij waarde toe aan de veranderende maatschappij en geven we invulling aan onze toekomstige leefomgeving.
Bekijk het overzicht met projecten waar we, in samenwerking met klanten en partners, met een frisse blik aan hebben gewerkt.

DIENSTVERLENING UITGELICHT

Participatie & Omgevingsmanagement 

In het kader van de Omgevingswet wordt participatie steeds belangrijker. Het gaat hierbij om het vroegtijdig betrekken van de diverse stakeholders bij het proces van besluitvorming over een ruimtelijke ontwikkeling. Als juridisch-planologisch adviseur kan Lodewijck Groep de initiatiefnemer strategisch adviseren, ondersteunen en begeleiden in het participatietraject en bij het omgevingsmanagement. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

ONZE OPDRACHTGEVERS

VOOR WIE WERKEN WIJ?

De klanten van Lodewijck Groep zijn overheden (gemeenten en omgevingsdiensten), projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus. Door onze brede deskundigheid en ervaring zijn wij in staat om bruggen te bouwen tussen verschillende partijen.

We kennen de gang van zaken. We weten wat overheden verwachten bij het initiëren van projecten en bij het doorlopen van procedures. Een gedegen voorbereiding leidt tot efficiënte doorlooptijden en goede relaties met alle betrokken partijen.

Lodewijck Groep fungeert als sparringpartner voor de opdrachtgever.

Wij maken enkelvoudige en complexe ruimte- & omgevingsvraagstukken in- en overzichtelijk.

WAAR MOGEN WIJ VOOR U MET EEN FRISSE BLIK NAAR KIJKEN?

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw ideeën en uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep u kan helpen uw doelen te bereiken.

Cees Kraaij

CEES KRAAIJ

Directie

c.kraaij@lodewijckgroep.nl
06 44 69 88 41

Jamie van der Ban

JAMIE VAN DEN BAN

Relatiemanager

j.vandenban@lodewijckgroep.nl
06 15 36 71 58

rana

RANA MASSAAL

Recruitment Consultant

r.massaal@lodewijckgroep.nl
06 15 64 07 74

Alexandra Klaasse Bos

ALEXANDRA KLAASSE BOS

Office Manager

a.klaassebos@lodewijckgroep.nl
085 401 05 67

NIEUWS

INFORMATIE UIT ONS WERKVELD

Feline aan het woord over nadeelcompensatie

  • Door margreet
  • op 25 okt, 2023
Feline Grabijn is Jurist Bestuurs- & Omgevingsrecht bij Lodewijck Groep en heeft als onderdeel van de invoering van de Omgevingswet.
LEES MEER

BOPA versus Wijziging Omgevingsplan

  • Door margreet
  • op 15 mei, 2023
Nu duidelijk is geworden dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt, betekent dit ook dat we vanaf.
LEES MEER

NIEUW: ‘Werken bij’ Lodewijck Groep website live!

  • Door margreet
  • op 11 mei, 2023
Wij hebben onze gloednieuwe ‘werken bij’ Lodewijck Groep website gelanceerd: www.werkenbijlodewijckgroep.nl Hier vind je een duidelijk overzicht van de openstaande.
LEES MEER

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

We houden u graag op de hoogte over actuele onderwerpen en onze dienstverlening.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?