Opstellen voorbeeld TAM-omgevingsplan margreet 3 april 2024

Opstellen voorbeeld TAM-omgevingsplan

Eind vorig jaar mocht onze collega Jos den Broeder, Projectleider & Adviseur Ruimtelijke Ordening, vanuit Lodewijck Groep in samenwerking met en in opdracht van de VNG een nieuw voorbeeld TAM-omgevingsplan opstellen. Een product dat als leidraad dient voor gemeenten voor het opstellen van een TAM-omgevingsplan, aan de hand van de structuur en opzet van bestemmingsplannen. Eind februari is dit TAM-omgevingsplan gepubliceerd op de website van de VNG alsook op de pilot-omgeving van ruimtelijke plannen en de testomgeving van het DSO.

De inhoud van het TAM-omgevingsplan is gebaseerd op een fictieve casus, te weten het omzetten van een bestaande school naar een appartementengebouw binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit is gedaan door de structuur van recente bestemmingsplannen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg aan te houden, om zo duidelijk te maken wat er met name in de regels is veranderd ten opzichte van eerdere bestemmingsplannen. Hiervoor is de bijsluiter van de VNG in de regels geïntegreerd, door per artikel de toepasselijke kernvereiste uit de bijsluiter aan te duiden en aan te geven waarop gelet moet worden. We hopen hiermee een waardevolle leidraad voor gemeenten te hebben gecreëerd met als doel dat zij de komende maanden zelfstandig TAM-omgevingsplannen kunnen ontwikkelen en publiceren.

Naast de expertise van de VNG en van de collega’s bij Lodewijck Groep, hebben we in dit project ook nauw samengewerkt met onze partner BraGis die de verbeelding en digitalisering voor ons verzorgde. TAM-omgevingsplannen worden immers inhoudelijk opgesteld met de juridische bepalingen en formuleringen uit de Omgevingswet, maar worden nog voorzien van een IMRO-codering (met enkelbestemmingen, functieaanduidingen, etc.) zoals we deze nog kennen vanuit de bestemmingsplannen. Dit vormde een extra uitdaging om de regels en verbeelding goed aan elkaar te koppelen.

TAM omgevingsplan

Gedurende het proces werd het duidelijk dat er niet slechts één manier bestaat om een TAM-omgevingsplan op te stellen, er zijn meerdere benaderingen mogelijk om tot een dergelijk plan te komen. Er zijn echter een aantal basisprincipes die volgen vanuit de kernvereisten en transponeertabel van de VNG, welke cruciaal zijn voor een TAM-omgevingsplan dat ook daadwerkelijk ‘omgevingswet-proof’ is.

Wenst u meer informatie over het TAM-omgevingsplan, neem dan contact met ons op! Onze specialisten staan u graag te woord.

“Naast de expertise van de VNG en van de collega’s bij Lodewijck Groep, hebben we in dit project ook nauw samengewerkt met onze partner BraGis die de verbeelding en digitalisering voor ons verzorgde.”
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?