3 vragen aan Kai Ellenbroek over de cursus Omgevingswet margreet 26 maart 2024

3 vragen aan Kai Ellenbroek over de cursus Omgevingswet

3 vragen aan Kai Ellenbroek, Projectleider & Adviseur Ruimtelijke Ordening, over de cursus Omgevingswet.

1. Voor welke doelgroep heb je de afgelopen maanden de cursus Omgevingswet gegeven?

Voornamelijk voor projectontwikkelaars, bedrijven met repeterende projecten, exploitanten van snellaadstations en bedrijven in de infrastructuursector. Deze bedrijven vragen omgevingsvergunningen aan en hebben begeleiding nodig in het complexe wetgevingsproces. Onze cursus richt zich specifiek op projectontwikkelaars, architecten en bedrijven die frequent omgevingsvergunningen aanvragen en actief zijn in het vakgebied van ruimtelijke ordening. Daarnaast biedt de cursus ondersteuning aan vastgoedeigenaren die weliswaar geen projectontwikkelaars zijn, maar wel betrokken zijn bij procedures voor functiewijzigingen. Voor deze laatste groep klanten biedt de cursus helder inzicht in de complexiteit van juridische procedures, die voor vastgoedeigenaren vaak niet direct waarneembaar zijn.

2. Hoe heb je de complexiteit van de Omgevingswet vereenvoudigd voor de deelnemers?

In de cursus leggen we een heldere link met de werkwijze voor de invoering van de Omgevingswet. Ondanks de perceptie dat alles sinds 1 januari ingrijpend is veranderd, blijkt dat op verschillende vlakken mee te vallen. Door de nieuwe wet te vergelijken met het oude systeem wordt het concreter, bijvoorbeeld: het bestemmingsplan komt overeen met het Omgevingsplan en een BOPA-aanvraag is vergelijkbaar met een voormalige Wabo-aanvraag. Door de verschillen en overeenkomsten uiteen te zetten wordt de soms lastige materie ineens heel concreet, en kan je ook bepaalde nuances maken. Milieuonderzoeken verschillen over het algemeen inhoudelijk niet veel; alleen de wettelijke basis is veranderd en de toepassing is in sommige gevallen anders. Deze link met het verleden maakt het begrijpelijk voor iedereen. Het is vooral cruciaal om specifiek aan te geven wat er veranderd is, zodat mensen beseffen dat niet iedereen opnieuw moet beginnen.

3. Welke praktijkvoorbeelden werden gebruikt om de theoretische kennis te illustreren?

We verzamelen vooraf specifieke vragen en casussen van de deelnemers. Terwijl we vorig jaar met cursisten strategisch keken naar veranderingen in bevoegdheden en het indienen van procedures vóór de inwerkingtreding, richten we ons nu op relevante aspecten onder de Omgevingswet. Bij projecten waarmee we eerder samenwerkten, maken we gebruik van onze gezamenlijke ervaringen. We nemen projecten onder de oude wetgeving als voorbeeld en bespreken hoe deze zich aanpassen onder de Omgevingswet. Daarnaast biedt de cursusdag volop gelegenheid voor het delen van praktijkvoorbeelden door de deelnemers, wat de inhoud zeer concreet en tastbaar maakt.

Vragen of meer informatie over de Cursus Omgevingswet? Kijk op deze pagina of neem contact met ons op.

“Het is vrij complex met alles wat er momenteel speelt, van overgangsrecht tot vergunningen en lopende procedures. Niettemin kunnen we, dankzij onze expertise zowel bij gemeenten als in onze adviespraktijken, dit op een begrijpelijke manier en in eenvoudige taal uitleggen.”
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?