Wat is de visie van onze specialisten op werken met de Omgevingswet, nu 13 weken na invoering? margreet 1 april 2024

Wat is de visie van onze specialisten op werken met de Omgevingswet, nu 13 weken na invoering?

Wat is de visie van onze specialisten op werken met de Omgevingswet, nu 13 weken na invoering?

Tot het einde van vorig jaar werden er talloze dossiers ingediend, wat heeft geleid tot een overspoeling van gemeentes met oude wetgeving. Dit heeft op zijn beurt de overgang naar nieuwe wetgeving vertraagd. Het capaciteitsgebrek ontstaat doordat oude dossiers moeten worden afgehandeld volgens het oude recht, terwijl marktpartijen doorgaan met investeringen en vergunningsaanvragen onder de Omgevingswet. Vooral voor gemeenten die niet de capaciteit hebben om bijvoorbeeld twee of drie medewerkers vrij te maken, vormt dit een uitdaging.

Als specialist begrijpen wij zowel het perspectief van gemeenten als dat van marktpartijen en streven we ernaar een brug te slaan tussen gemeenten en initiatiefnemers, vooral in complexe situaties. Onze rol omvat begeleiding waar mogelijk, ontzorging waar nodig en een proactieve benadering. We zoeken actief naar manieren om het proces te versnellen en bij te dragen aan de vooruitgang van alle betrokken partijen en uiteindelijk de maatschappij. Ons strategisch advies over de te volgen procedures binnen de Omgevingswet helpen onze gemeentelijke en commerciële opdrachtgevers te navigeren door de nieuwe regelgeving.

Binnen Lodewijck Groep voeren we als team een voortdurende 360 graden evaluatie uit. Doordat we intensief betrokken zijn bij werkzaamheden binnen een twintigtal gemeenten, krijgen we inzicht in diverse situaties waar mensen zich momenteel bevinden. Het stellen van vragen zoals “Hebben jullie hier ervaring mee?” of “Lopen jullie ook tegen situatie X aan?” zijn nuttige manieren om informatie te verzamelen en ervaringen te delen. Dit houdt elkaar scherp en biedt de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen. Hierdoor kunnen we proactief bijdragen aan het aanpakken van uitdagingen, ongeacht of ze zich voordoen in commerciële aangelegenheden of gemeentelijke kwesties. Als vakinhoudelijk specialist is het cruciaal om voortdurend waakzaam te zijn en oplossingen aan te dragen om processen soepel te laten verlopen.

“Onze rol omvat begeleiding waar mogelijk, ontzorging waar nodig en een proactieve benadering.”
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?