Strategisch advies Omgevingswet edwinlog 6 oktober 2023

Strategisch advies Omgevingswet

Strategisch advies Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er veel veranderd op het gebied van het Omgevingswet. Voor u als initiatiefnemer kan het daarmee onduidelijk zijn welke veranderingen de Omgevingswet met zich mee heeft gebracht, en hoe u daar het beste op kan inspelen. Lodewijck Groep voorziet u hierbij graag van strategisch advies omtrent alle planologisch juridische vraagstukken.

Met de Omgevingswet zijn er veel keuzes die u als initiatiefnemer kunt maken. Dit kan gaan om keuzes in procedures, het gefaseerd aanvragen van vergunningen, maar ook omtrent strategische keuzes in bijvoorbeeld overleggen met het bevoegd gezag. Lodewijck Groep heeft ruime ervaring binnen het Omgevingsrecht, en is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de juridische kaders vanuit de Omgevingswet. Onze adviseurs voorzien u dan ook graag van strategisch advies in ruimtelijke vraagstukken.

Quickscan
Tevens stellen wij quickscans op voor locatieontwikkeling en doen haalbaarheidsonderzoeken. Onze quickscan geeft inzicht in de nodige procedures, onderzoeken en doorlooptijden. We toetsen uw plan/initiatief aan planologisch beleid. We inventariseren beschikbare omgevingsonderzoeken, geven aan welke omgevingsonderzoeken nog nodig zijn en welke acties nog verlangd worden, aangevuld met praktische adviezen. De quickscan biedt een overzicht van mogelijke ruimtelijke instrumenten. Met andere woorden: het geeft u inzicht in mogelijkheden en procedures die in uw situatie van toepassing zijn.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Het opstellen van strategisch advies voor een concreet project.
 • U van strategisch advies voorzien over diverse ruimtelijke procedures onder de Omgevingswet.
 • Samen met u en de gemeente in gesprek treden over de te volgen ruimtelijke procedure met betrekking tot uw initiatief.

Lodewijck Groep adviseert overheden (gemeenten en omgevingsdiensten), projectontwikkelaars, bouwondernemingen, advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus en particulieren.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Onze vakspecialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?