Quickscan ruimtelijke ontwikkeling edwinlog 5 oktober 2023

Quickscan ruimtelijke ontwikkeling

Quickscan ruimtelijke ontwikkeling

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er veel veranderd op het gebied van het Omgevingsrecht. Zo maken gemeenten keuzes in het deels wel/niet overnemen van de bruidsschat, juridische procedures zijn veranderd en indieningsvereisten zijn anders. Lodewijck Groep kan u van dienst zijn door voor uw voorgenomen ontwikkeling een ‘Quickscan ruimtelijke ontwikkeling’ op te stellen, waarin globaal het initiatief getoetst wordt aan de huidige wet- en regelgeving en overig geldende kaders.

Er is veel veranderd voor u als initiatiefnemer als het gaat om het juridisch tot stand laten komen van uw project. Lodewijck Groep kan u met de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren over de specifieke regels en procedures bij een gemeente of een specifiek project.

De quickscan geeft inzicht in de nodige procedures, onderzoeken en doorlooptijden. Hierbij wordt het initiatief getoetst aan de regelgeving onder de Omgevingswet, aspecten van de fysieke leefomgeving en wordt onderzocht of het initiatief aansluit bij het (voor zover bekende) nieuw gemeentelijk beleid. De quickscan biedt vervolgens een overzicht van mogelijke ruimtelijke instrumenten. Met andere woorden: het geeft u inzicht in mogelijkheden en procedures die in uw situatie onder de huidige Omgevingswet van toepassing zijn.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Het opstellen van een quickscan ruimtelijke ontwikkeling.
 • Inventariseren van de benodigde omgevingsonderzoeken als onderdeel van toetsing aan de fysieke leefomgeving.
 • Het uiteenzetten van de mogelijk te volgen ruimtelijke procedures onder de Omgevingswet, en u daarbij van strategisch advies voorzien.

Deze diensten kunnen wij uitvoeren voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en particulieren.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Wij geven advies & ondersteuning om op voort te bouwen.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?