Interview: In gesprek over 10 jaar Lodewijck Groep edwinlog 4 januari 2021

Interview: In gesprek over 10 jaar Lodewijck Groep

Een gesprek tussen Basel Massaal en Cees Kraaij over 10 jaar ondernemerschap, veranderingen, karakters en doorzettingsvermogen.

“Nu ik bewust terugkijk op de afgelopen 10 jaar, ontstaan de flashbacks en besef je pas echt goed hoe hard de tijd voorbijgaat”, stipt Cees aan bij de opening van het gesprek, dat in het teken staat van 10 jaar Lodewijck Groep. Basel vult aan: “Ja echt, mijn jongste dochter is nu 10 jaar. Dat geeft de snelheid van het voorbijgaan van de jaren nog explicieter voor mij weer.”

“We hebben altijd het doel om het bedrijf iedere dag verder te helpen en iedere dag te verbeteren. In onze opvoeding zitten paralellen en met onze eigen karaktereigenschappen vormen we een goed team.”

“We zijn trots op ons team. En niet alleen op ons huidige team. Maar ook op oud-collega’s waar we nog altijd een warme band mee hebben en die voor ons nog steeds ambassadeurs zijn in het veld. En we zijn enorm dankbaar voor onze klantrelaties die we in de afgelopen 10 jaar hebben mogen onderhouden en uitbouwen. Op naar de volgende 10 jaar!”

10 jaar ondernemerschap

Basel: “Als ik terugkijk naar de begintijd en dan met name naar hoe ik als persoon nu in het leven sta in vergelijking met 10 jaar geleden, is er een hoop gebeurd. Het is interessant om te zien hoe je karakter zich vormt door de jaren heen. En feit is dat wijsheid echt met de jaren komt. Ik zie nu ontwikkelingen bij onze junior en medior talenten, waar ik 10 jaar geleden ook mee worstelde: Wat wil ik nu en in de toekomst? Doe ik het goed? Waar wil ik naar toe? Tien jaar geleden ging het bij mij vooral om vol aan de slag te zijn en niks willen verliezen. Nu, na 10 jaar ondernemerschap, relativeer ik meer, ben ik rustiger geworden en minder ongeduldig. Ik kijk anders naar dingen, neem meer afstand, kijk nog meer naar het grotere geheel in vergelijking met 10 jaar geleden.”

Cees vult aan: “Waar we vroeger misschien een slapeloze nacht hadden bij een tegenslag, blijven we hier nu rustiger onder en reflecteren we evenwichtiger. We krijgen onze specialisten op mooie projecten bij onze opdrachtgevers en ook interessante adviesopdrachten voor onze adviespraktijk. Maar het is een natuurlijke reactie als je een keer een goede specialist kwijtraakt aan een opdrachtgever, dan doet dat wat met je. Maar 5 jaar geleden had dat veel meer persoonlijke impact dan nu.”

“Nu we het er zo over hebben, besef je eigenlijk pas hoe geweldig het is. Dat we mooie lessen hebben geleerd, we onszelf zowel zakelijk als privé verder hebben ontwikkeld en we over veel meer mensenkennis beschikken. Ik merk ook dat inspanning en ontspanning veel beter samengaan”, vertelt Basel enthousiast. “Ja, een potje tafeltennis tussen het werk door vonden we vroeger ondenkbaar”, onderstreept Cees. “We overzien alles nog veel beter, weten wat we in welke situatie kunnen verwachten en stralen in- en extern rust uit. En dat is prachtig en geeft je energie. We weten goede mensen aan ons te binden. Het blijven vasthouden van senior specialisten zal altijd een uitdaging blijven, maar dat houd je ook scherp.”

Voor- & tegenspoed

“Van huis uit heb ik altijd meegekregen om verantwoordelijkheid te nemen. Dat je hard moet werken om iets te bereiken. Het komt je niet vanzelf aanwaaien”, blikt Basel terug op zijn opvoeding. Toen Basel ruim 10 jaar geleden vanuit zijn netwerk de kans kreeg om een bedrijfsonderdeel over te nemen met betrekking tot bouw- en woningtoezicht twijfelde hij geen moment. “Daar hoorde ook een team van RO’ers en Bouwplantoetsers bij. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen en vormde de start van Lodewijck Groep. Het team bestond uit zeer ervaren mensen. De focus toentertijd was het verlengen van opdrachten en het zorgen voor nieuwe opdrachten. Voornamelijk gericht op detachering.”

In 2013 sloot Cees zich aan bij Lodewijck Groep. “Basel en ik kende elkaar vanuit een eerdere werkgever. Persoonlijk was dat jaar een kruispunt voor mij. Ik kreeg een aanbod om als Business Unit Manager bij een grote organisatie aan de slag te gaan. Maar in die tijd ontstond er ook weer contact tussen Basel en mij. Ik heb toen de persoonlijke afweging gemaakt om voor Lodewijck Groep te kiezen, met de voeten in de klei om de mooie basis die er lag samen nog mooier te maken.”

“Je kwam inderdaad binnen in een turbulente periode. Gemeentes moesten bezuinigingen, de bouwsector kwam langzaam tot stilstand. Onze pijler Ruimtelijke Ordening had het heel zwaar. We hebben toen altijd tegen onszelf gezegd: we gaan het redden. We zetten ons verstand op 0, we gaan ervoor en we laten ons zeker niet lam leggen door de situatie”, vertelt Basel.

Achteraf concluderen Basel en Cees dat deze periode juist ook heel veel heeft gebracht.

“We hebben altijd vertrouwen in onszelf gehouden, we zijn de lichtpunten blijven zien. Het was een enerverende periode die voorbij is gevlogen. Maar één ding weten we wel dat door die periode het lerende vermogen van de organisatie en van individuen binnen onze organisatie zich sterk heeft ontwikkeld. We waren blij met elk succes dat we boekte. Hoe groot of klein ook. Dat hebben we nog steeds. We hebben aan onszelf bewezen dat we er in moeilijke tijden doorheen kunnen komen.”

Oog houden voor ambities

Basel en Cees bleven oog houden voor de ambities die ze samen hadden. Om naast detachering de dienstverlening van Lodewijck Groep verder uit te breiden met inhoudelijke adviesopdrachten

Cees: “Ons klantenpakket bestond grotendeels uit gemeentelijke opdrachtgevers. We hebben vanuit die positie een transitie doorgemaakt en zijn ons meer gaan richten op de zakelijke markt. In toenemende mate verzochten gemeenten aan ontwikkelaars om zelf een bestemmingsplan of goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren voor hun project of initiatief. Sinds dat moment is ons diensten- en klantenpakket uitgebreid en mogen we naast gemeenten en omgevingsdiensten ook projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus in heel Nederland tot onze klantenkring rekenen.”

Vanuit die ontwikkeling is de bedrijfsvoering van Lodewijck Groep verder gefinetuned. Cees zijn focus ligt op de commerciële eindverantwoording, de ontwikkeling van de collega’s en is veel meer het gezicht naar buiten. Basel richt zich op de algehele bedrijfsvoering, efficiëntie in de structuur en zorgt ervoor dat de organisatie ‘lean’ blijft en daardoor de lijnen kort.

Raamcontracten en trainees

Door de uitbreiding van het dienstenpakket en specialisatie in Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- en Omgevingsrecht kan Lodewijck Groep haar klanten veel oplossingen bieden. “Sinds een aantal jaar winnen we als specialistisch bureau ook aanbestedingen van grote gemeentes, zoals de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Dat is iets waar we trots op zijn, waar het overigens niet alleen gaat om het ‘winnen’, maar juist om het opbouwen van een partnership met de klant en daar kwalitatief en kwantitatief invulling aan geven”, licht Cees toe.

De ontwikkeling van jong talent is eveneens iets waar de beide heren trots op zijn. “Hoe mooi is het dat als iemand als ‘groentje’ bij ons binnenkomt, echt kan doorgroeien tot een ervaren adviseur en nu zelf in grote bespreekkamers zit om met de klant mee te denken en resultaat te bereiken. Daarom zijn we ook zo trots op ons eigen Traineeship dat we sinds 4 jaar meerdere keren per jaar starten. Al onze energie is gerecht op het stimuleren van groei van startende mensen en de doorgroei van ervaren mensen”, vertelt Basel betrokken.

7 jaar samenwerking

Basel: “We kennen elkaar door en door en zijn uitermate goed op elkaar ingespeeld. We hebben aan een half woord genoeg en hebben ieder ook onze eigen rol.”

Cees: “Onze discussies kunnen pittig zijn, maar worden altijd gevoerd vanuit de gedachten hoe we het bedrijf beter kunnen maken. Meestal gaat het dan over de manier waarop de verandering of verbetering kan plaatsvinden. We hebben daar zo onze eigen invalshoeken voor. We werken inmiddels al 7 jaar nauw samen, maar blijven scherp door bepaalde thema’s ook zelf buiten de organisatie te bespreken. Onderwerpen te spiegelen bij contacten die ook een managementfunctie bekleden of in onze eigen vriendenkring. Ik lees ook graag management vakliteratuur en heb een grote interesse in verandertrajecten binnen grote, bekende organisaties.”

“We hebben altijd het doel om het bedrijf iedere dag verder te helpen en iedere dag te verbeteren. In onze opvoeding zitten paralellen en met onze eigen karaktereigenschappen vormen we een goed team”, concludeert Basel.

Kansen en uitdagingen

“Gezien de groei die Lodewijck Groep doormaakt zou het verleidelijk kunnen zijn om snel nieuwe medewerkers aan te nemen. Maar ik ben vastbesloten om alleen die bekwame en gepassioneerde talenten te vinden die houden van wat ze doen voor onze opdrachtgevers en echt passen binnen onze organisatie. Naast de vaardigheden van de kandidaten is het plezier dat zij in hun werk ervaren een belangrijk criterium voor mij. Want, we zijn allemaal goed in iets, maar zitten we ook allemaal op de juiste plek? Dat is waar bij Lodewijck Groep heel veel aandacht naar toe gaat”, stelt Basel.

Basel en Cees zien de markt veranderen. Cees licht toe: “Er is steeds meer oog voor de daadwerkelijke output die geleverd wordt en de kwaliteit daarvan. Er wordt verder gekeken dan enkel de inzet van een ‘poppetje voor zoveel uur’. Die verandering zien we nu al, en die zal zich in de aankomende periode steeds sterker ontwikkelen. Er zal veel meer op kwalitatief resultaat gestuurd worden. Je denkt mee met de klant in concrete oplossingen. We zijn daarin wendbaar en flexibel om die toegevoegde waarde te blijven bieden. Geef ons maar het ‘probleem’.”

Basel: “Ik ben van mening dat als je een goede basis hebt en je organisatie is goed ingericht als het gaat om het leveren van kwaliteit, het centraal stellen van het klantbelang en de ontwikkeling en persoonlijke aandacht voor collega’s en klanten, je goed kunt anticiperen op grote veranderingen. Maar we hebben dit jaar ook geleerd dat echt 10 jaar vooruitkijken lastig is met kansen en bereidingen die wereldwijd spelen.”

Basel en Cees stellen dat de manier waarop je omgaat met je klant nu veel persoonlijker is dan 10 jaar geleden. “De communicatie in de klantrelatie is heel open en er is sprake van meer verdieping in de klantrelatie. Daarentegen speelt vraag naar en aanbod van talent zich steeds meer af op online platforms. Je kunt je haast niet voorstellen dat je tot circa 2006 nog met een aktetas vol brochures langsging bij (potentiële) klanten”, vertelt Cees. Basel vult aan: “Persoonlijk mis ik het live contact heel erg, zeker nu met corona. Daar zat juist altijd mijn sterke kracht. Ik had oog voor detail en zag op basis van de kantoorinrichting hoe het ervoor stond. Op basis van voorwerpen in de ruimte kon ik altijd bruggetjes maken naar het gesprek.”

“Het livecontact met klanten is weliswaar minder, maar door corona wordt het nu nog persoonlijker nu je belt met klanten in hun privésituatie. Waar vroeger meer de focus lag op “ik moet hier weggaan met een opdracht”, gaat het nu veel meer om sociaal contact en gedeelde interesses”, zegt Cees.

Tot slot

“We zijn trots op ons team. En niet alleen op ons huidige team. Maar ook op oud-collega’s waar we nog altijd een warme band mee hebben en die voor ons nog steeds ambassadeurs zijn in het veld. En we zijn enorm dankbaar voor onze klantrelaties die we in de afgelopen 10 jaar hebben mogen onderhouden en uitbouwen. Op naar de volgende 10 jaar!”

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?