Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar bestemmingsplannen edwinlog 18 maart 2021

Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar bestemmingsplannen

In het kader van het 10-jarig bestaan van Lodewijck Groep, staan we deze maand stil bij onze dienstverlening op het gebied van Bestemmingsplannen.

In de beginjaren van Lodewijck Groep werden we door veel gemeenten gevraagd voor de actualisatie van bestemmingsplannen. Hierbij werden nieuwe ontwikkelingen toegevoegd. Zo hebben we voor de gemeente Leiden de bestemmingsplannen ‘Merenwijk’ en ‘Zuidwest’ geactualiseerd.

Naast deze actualisatieplannen startten we al snel met bestemmingsplanopdrachten voor projectontwikkelaars en overige initiatiefnemers. Dit sloot aan bij onze ambitie en de stijgende tendens dat gemeenten steeds vaker aangaven aan initiatiefnemers dat zij zelf zorg moesten dragen voor hun ruimtelijk plan en de benodigde omgevingsonderzoeken en daarvoor een deskundig bureau konden inschakelen.

De meerwaarde van Lodewijck Groep hierbij is dat we naast onze inhoudelijke deskundigheid ook onze ervaring en kracht konden inzetten met betrekking tot de procedurele en politiek-bestuurlijke aspecten waar we door onze inzet voor gemeenten veel ervaring mee hebben.

Al snel mondde dit uit in de uitbouw van onze adviespraktijk. Naast het opstellen van bestemmingsplannen en het begeleiden van Wabo-procedures zijn we ook gespecialiseerd in het uitvoeren van:

  • Haalbaarheidsonderzoeken;
  • Quickscans;
  • Coördinatie omgevingsonderzoeken;
  • Uitvoeren van AERIUS berekeningen;
  • Planschade risicoanalyses;
  • Stedenbouwkundige advisering;
  • Omgevingsmanagement (waaronder participatietrajecten);
  • Risico analyses planschade.

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zijn we als team trots dat we vanuit juridisch-planologisch oogpunt een bijdrage hebben mogen leveren waardoor ontwikkelingen succesvol zijn doorlopen.

Ook de diversiteit aan functies van de ontwikkelingen geeft ons voldoening. Van woningbouw (onze bestemmingsplannen hebben aan de wieg gestaan van de bouw van duizenden woningen), tot zorg, hotels (waaronder een easyHotel en een Van der Valk-vestiging), de realisatie van een internationale school, een recreatiepark en bedrijventerreinen (waaronder Rijnhoek in Bodegraven en VrijHarnasch te Den Hoorn).

Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van gebied voor kennis en innovatie met het opstellen van het bestemmingsplan voor het Leiden BioScience Park, deelgebied Gorlaeus.

Ook zijn plannen door ons opgesteld waarin wordt voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet, waaronder een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de gemeente Delft.

We hebben veel projecten uitgevoerd in de Randstad, maar ook in andere delen van ons land. Zoals woningbouwontwikkelingen in Groningen en Assen, alsmede diverse projecten in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Wij kijken met voldoening terug op onze bijdragen, samenwerkingen met ontwikkelaars, gemeenten en milieuadviesbureaus waaruit partnerschap is ontstaan en leren en innoveren nog iedere dag!

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?