Terugblik 10-jarig bestaan: dienstverlening aan de Gemeente Amsterdam edwinlog 28 januari 2021

Terugblik 10-jarig bestaan: dienstverlening aan de Gemeente Amsterdam

Ons 10-jarig jubileum is een mooie aanleiding om stil te staan bij onze opdrachtgever van het eerste uur: de Gemeente Amsterdam. Voor onze hoofdstad hebben we in de afgelopen 10 jaar diverse opdrachten voor verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie mogen uitvoeren.

In 2011 begon onze samenwerking met de Gemeente Amsterdam, met het uitvoeren van diverse projecten voor stadsdeel Amsterdam-Noord. Meerdere jaren hebben wij diverse projecten binnen het Omgevingsrecht en het Bestuursrecht uitgevoerd, waaronder:

  • Juridische handhaving;
  • Project kwaliteitsimpuls vergunningen, uniformeren en optimaliseren van de vergunningverlening binnen het team Openbare Orde;
  • Kwaliteitszorg vergunningenbestand Drank en Horeca;
  • Juridische advisering vergunningverlening.

De inzet van diverse specialisten van Lodewijck Groep en hun kwaliteiten bleven niet onopgemerkt. Ook andere onderdelen van de Gemeente Amsterdam wisten Lodewijck Groep te benaderen voor opdrachten. Zo heeft de afdeling Grond & Ontwikkeling, vallend onder het cluster Ruimte en Economie, ons diverse juridische opdrachten binnen de ontwikkeling van de voormalige NSDM-werf verstrekt.

Vanaf 2018 kwam onze dienstverlening als raamcontractant van de Gemeente Amsterdam binnen het Omgevingsrecht daarbij in een stroomversnelling. Een mooie mijlpaal en blijk van waardering. Tot op heden voeren meerdere senior Juristen Omgevingsrecht opdrachten uit op het vakterrein ‘bezwaar en beroep’ voor het Juridisch Bureau.

Voor de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH), stadsdeel Centrum voert een van onze senior handhavingsjuristen werkzaamheden uit binnen het project ‘winkeldiversiteit’. Binnen de afdeling VTH stadsdeel Noord, werkte een senior adviseur aan diverse dossiers binnen het Omgevingsrecht.

Ook de afdeling Ruimte en Duurzaamheid werd opdrachtgever. De afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid en kaders voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Specialisten van Lodewijck Groep vullen juridisch-planologische opdrachten uit bij de gebiedsteams van respectievelijk de stadsdelen Centrum, Noord en Oost.

Vanuit de Lodewijck Groep adviespraktijk mochten we in de afgelopen jaren ook het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam bedienen met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en het begeleiden van de planologische procedure ten behoeve van de uitgebreide WABO-procedure voor de uitbreiding van de Osdorpergracht.

Onze planschadejuristen hebben de afgelopen jaren ook diverse risicoanalyses opgesteld, waaronder voor de herontwikkeling van het Andreas Ziekenhuis, de woningbouwontwikkeling aan de Osdorperweg en de ontwikkeling van sociale woningbouw op de voormalige schoollocatie IJdoorn.

In de afgelopen jaren mochten wij veelzijdige opdrachten uitvoeren, waarbij wij onze dienstverlening in volle omvang hebben ingezet met veel vertrouwen, waardering en partnership met de Gemeente Amsterdam!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?