Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar Planschade advisering edwinlog 18 mei 2021

Terugblik 10-jarig bestaan: 10 jaar Planschade advisering

Lodewijck Groep staat één van haar opdrachtgevers in het voorstadium bij voor de herontwikkeling bedrijventerrein in de provincie Noord-Brabant. De initiatiefnemer en de gemeente zijn voornemens om gezamenlijk tot een ruimtelijk kader te komen waarbinnen het bedrijventerrein in fases ontwikkeld kan worden. Het ruimtelijk kader wordt op een later moment vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het college van burgemeester en wethouders de ontwikkeling gezamenlijk met de initiatiefnemer nader vorm kan geven.

Planschade: een expertise!

Wanneer door een planologische wijziging een waardevermindering van een of meerdere omliggende panden of gronden optreedt, bijvoorbeeld door verlies aan uitzicht, kan sprake zijn van planschade.

Onze planschadejuristen hebben de afgelopen 10 jaar veel gemeenten en initiatiefnemers, waaronder projectontwikkelaars en bouwbedrijven mogen bijstaan op dit specifieke thema.

Hele spectrum

Onze planschadejuristen hebben opdrachten uitgevoerd binnen het gehele spectrum van deze expertise: het opstellen van risicoanalyses planschade en quickscan’s, het uitbrengen van second opinions, het optreden als planschade deskundigencommissie en het adviseren bij bezwaar -en beroepsprocedures.

Toegevoegde waarde

Opdrachtgevers ervaren het als toegevoegde waarde dat bij planschade advisering onze planschadejuristen hun kennis en expertise uitwisselen met onze planologen en omgevingsrecht juristen en vice versa.

Planschaderisicoanalyses en quick scans

Al vanaf het eerste jaar hebben onze planschade collega’s voor tal van woningbouwontwikkelingen, transformaties van kantoorpanden naar hotels, herontwikkelingen van locaties naar zorg en wonen, recreatieparken, planschaderisicoanalyses opgesteld en daarmee inzichtelijk gemaakt of de beoogde ontwikkeling en bestemmingswijziging tot planschade zou kunnen leiden.

Een greep uit onze projecten: diverse woningbouwontwikkelingen voor onze opdrachtgevers ABB Ontwikkeling, Thunnissen, Van Wijnen en BPD, een (sociale) woningbouwontwikkeling voor Stadgenoot in Amsterdam-West, de herontwikkeling van kantoorpanden in Hoofddorp naar het nieuwe Easyjet hotel, herontwikkeling voormalige basisschoollocatie tot appartementen voor gemeente De Ronde Venen.

Planschadeadviescommissies

Onze planschadejuristen hebben diverse keren opgetreden als onafhankelijke schadebeoordelingscommissies voor gemeenten en hen geadviseerd over planschadeclaims. Wij zijn daarbij het ‘hele’ land doorgegaan, van de gemeenten Gulpen-Wittem, tot Groningen, van Montferland tot Veere.

Advisering bij bezwaar- en beroepsprocedures

Door gemeenten worden wij geregeld gevraagd om advies te geven in bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij het veelal gaat om de ‘complexere’ zaken.

Onze meerwaarde bij deze advisering is dat onze planschadejuristen samenwerken met onze omgevingsrecht juristen.

Second opinons en strategische advisering

In complexe zaken waarbij de (financiële) belangen groot zijn, is soms behoefte aan een second opinion, waarvoor we worden gevraagd. Tevens brengen we daarbij advies uit ter voorkoming of beperking van planschade.

Planschade Omgevingswet veranderingen

En uiteraard volgen wij de ontwikkelingen en veranderingen die de Omgevingswet gaat meebrengen op de voet. De vergoeding van planschade is nu geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, straks valt deze onder de Omgevingswet onder het hoofdstuk ‘Nadeelcompensatie’. Inhoudelijk zijn m.b.t. planschade de belangrijkste veranderingen:

Het normaal maatschappelijk risico dat nu ligt tussen de 2 en 5% bij indirecte planschade, gaat naar het vaste percentage van 4%. Een andere wijziging is dat in plaats van uitgaan van hetgeen wat vanuit planologisch uitgangspunt maximaal kan worden ingevuld, de Omgevingswet spreekt over hetgeen daadwerkelijk is vergund. Het moment dat om planschade kan worden verzocht, wordt verlegd van de vaststelling van het plan naar de vergunningverlening.

Wij kijken met voldoening terug op het feit dat wij onze kennis en ervaring de afgelopen 10 jaar voor zoveel opdrachtgevers hebben mogen inzetten.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?