Vertrouwen op deskundig advies in onrustige tijden edwinlog 24 oktober 2022

Vertrouwen op deskundig advies in onrustige tijden

In ons bericht van 14 oktober jl. hebben we u geïnformeerd over het uitstel van de Omgevingswet, veroorzaakt door de staat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (bekijk hier het Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet dat in de week van 10 oktober naar buiten kwam).

De nieuwe datum van inwerkingtreding die nu genoemd wordt, is 1 juli 2023. Echter is het maar de vraag of deze nieuwe datum wel haalbaar is of überhaupt op instemming kan rekenen van zowel de Eerste als Tweede Kamer. Hierover wordt veel gesproken en geschreven sinds minister De Jonge het uitstel bekend maakte.

Het gaat meer dan ooit tevoren over een mogelijke fundamentele herziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Mocht een fundamentele herziening kunnen rekenen op een meerderheid, dan zou dit kunnen betekenen dat de Omgevingswet de komende jaren nog niet ingevoerd zal worden.

Als specialistisch bureau in de ruimtelijke ordening bereid Lodewijck Groep zich voor op beide sporen:
1) Invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2023;
2) Nieuw uitstel en mogelijk een fundamentele herziening.
Flexibiliteit en inzetten op beide sporen is noodzakelijk. Inmiddels is immers gebleken in het dossier ‘Omgevingswet’ dat een belofte of voorspelling weinig waard kan zijn.

De onzekerheid over de inwerkingtredingsdatum blijft daarom nog even voortduren. Dit maakt het voor zowel gemeentes als initiatiefnemers lastig om strategisch goede keuzes te maken over ruimtelijke ontwikkelingen op korte en lange termijn. Voor onze klanten zijn wij sparringpartner in het maken van strategische keuzes, elk project kan immers anders zijn. Omdat onze adviseurs zowel voor particuliere initiatiefnemers als gemeentes werken, hebben wij goed zicht op het werkveld en actuele ontwikkelingen. Ondanks deze onrustige tijd kunnen onze klanten blijven rekenen op een partner met deskundig advies, noodzakelijke onderzoeken en onderbouwingen voor de ruimtelijke procedures.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw project? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?