Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023 edwinlog 14 oktober 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurt in de brief aan de Eerste Kamer over de voortgang Implementatie Omgevingswet van vandaag (14-10-2022) aan op wederom een halfjaar uitstel van de Omgevingswet.

In de brief heeft de minister diverse scenario’s uiteengezet waaronder inwerkingtreding op 1 januari, op 1 juli en een fundamentele herziening van de digitale voorzieningen en de bestuurlijke afspraken. Dit mede vanwege het Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet dat deze week naar buiten kwam namens het Adviescollege ICT-toetsing https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/documenten/publicaties/2022/10/10/advies-digitaal-stelsel-omgevingswet-dso-lv

Alles overwegende concludeert de minister dat een halfjaar uitstel, dus inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli, voor nu het beste scenario is. Volgens de minister heeft dit als voordeel dat er meer tijd wordt gegenereerd voor het extra oefenen van de bevoegde gezagen in de planketen. Daarnaast is er ook langer de tijd om de punten die naar voren komen uit het indringend ketentesten aan te passen. Voor inwerkingtreding op 1 juli zijn er wel enkele randvoorwaarden geconcludeerd, waarbij een belangrijke voorwaarde was dat de datum niet te ver in de tijd ligt. In de bijgevoegde brief kunt u de overwegingen van de minister lezen.

Wat betekent dit voor nu?
In de brief doet de minister een voorstel voor de datum 1 juli waarop de Omgevingswet in werking kan treden. Dit is nog niet voorgehangen aan de Eerste Kamer conform een Koninklijk Besluit. De minister geeft in de brief ook aan dat de eerder gecommuniceerde datum van het debat over de invoering van de Omgevingswet (1 november aanstaande) met de Eerste Kamer door gaat. Vooralsnog lijkt het erop dat de Omgevingswet wordt uitgesteld, maar of en hoe lang dat gaat zijn zal pas bekend worden na het debat wat 1 november plaats zal vinden.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u vragen omtrent deze laatste berichtgeving, bent u benieuwd naar wat de consequenties zijn voor uw project, of bent u geïnteresseerd in meer informatie over de Omgevingswet? Neem dan vooral contact met ons op

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?