Planschade Risicoanalyse – gemeente Eemnes edwinlog 22 februari 2019

Planschade Risicoanalyse – gemeente Eemnes

In opdracht van de gemeente Eemnes heeft Lodewijck Groep een planschade risicoanalyse uitgevoerd. De analyse was erop gericht te bekijken of woningbouw mogelijk zou zijn op de locatie van een school.

De planschade experts van Lodewijck Groep hebben in de planvergelijking geconstateerd dat in de oude situatie de bouwmogelijkheden relatief groot waren. Er was sprake van een relatief groot bouwvlak dat volledig bebouwd mocht worden. Met andere woorden, de school mocht planologisch gezien veel groter zijn dan deze feitelijk was. Met die maximaal toegestane omvang moet rekening gehouden worden bij toekomstige woningbouw. Daarom blijkt van planschade geen sprake.
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?