Planschade advisering gemeente De Ronde Venen edwinlog 29 juni 2019

Planschade advisering gemeente De Ronde Venen

In opdracht van gemeente De Ronde Venen vormt Lodewijck Groep de onafhankelijke adviescommissie in een drietal planschadedossiers. Gemeentes zijn wettelijk verplicht een onafhankelijk bureau in te schakelen om een ingediende planschadeaanvraag te beoordelen. Lodewijck Groep brengt een onafhankelijk planschadeadvies uit waarna het college van Burgemeester en Wethouders een definitief besluit neemt over de aanvraag.

Conform de planschade procedureverordening van de gemeente De Ronde Venen organiseren de planschadeadviseurs van Lodewijck Groep een hoorzitting waarbij in ieder geval de gemeente, de aanvrager en de adviescommissie aanwezig zijn. Indien de gemeente een planschadeovereenkomst heeft gesloten met een derde partij, bijvoorbeeld met een projectontwikkelaar, hebben ook zij als derde – belanghebbende het recht om gehoord te worden.

In de drie planschadedossiers staan verschillende vraagstukken centraal. De planschadedossiers hebben betrekking op 1) het wegbestemmen van een woonbestemming, 2) de realisatie van een telecommast en 3) de planologische borging van de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. De adviescommissie van Lodewijck Groep buigt zich nu over de drie planschadedossiers en brengt op korte termijn haar conceptadvies uit. Na een zienswijze periode van vier weken werkt de adviescommissie een definitief advies uit en stuurt deze aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Na oplevering van het definitieve advies is het aan het college om een definitief besluit te nemen over de planschadeaanvraag.

Wilt u meer weten over planschade of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?