Bestemmingsplanprocedures Leidsch Houtkwartier & Teylingerhof edwinlog 22 april 2019

Bestemmingsplanprocedures Leidsch Houtkwartier & Teylingerhof

Bestemmingsplanprocedure Leidsch Houtkwartier

‘Inbreidingslocatie’ in de stad Leiden, in de wijk Houtkwartier, een project dat gerealiseerd moest worden binnen de bestaande bebouwing met alle uitdagingen van dien. Middels appartementen en herenhuizen is er een besloten woonhof gecreëerd. Dit was het eerste project waar Thunissen met Lodewijck Groep de bestemmingsplanprocedure van heeft doorlopen, waarna er vele projecten zijn gevolgd.

Bestemmingsplanprocedure Teylingerhof

Het project Teylingerhof in Sassenheim betrof een nieuwbouwproject met 72 woningen nabij de Schoonzorgseweg in Sassenheim. In beginsel zou hier de plaatselijke tennisbaan heengaan. Het beleid veranderde en Thunnissen had bij het verkrijgen van de grond het doel voor ogen passende woningbouw te realiseren. Lodewijck Groep is toen benaderd om de locatie en het beleid te bekijken en aan te geven waar de ‘key-issues’ zouden zitten als daar woningbouw zou worden ontwikkeld. De locatie zit immers centraal langs de A44, waarbij het geluid van de snelweg weleens parten zou kunnen spelen.

Samen met Lodewijck Groep en een onderzoeksbureau op het gebied van akoestiek zijn toen diverse onderzoeken gedaan. Hieruit bleek dat woningbouw wel mogelijk was, als Thunnissen minimaal 50 meter vanaf de weg zou starten met de ontwikkeling. In de verdere uitwerking van de plannen is dit als gegeven meegenomen.

Doordat Thunnissen en Lodewijck Groep samen in het eerste stadium al hadden gekeken naar waar eventuele belemmeringen zouden zitten, is direct een concreet plan voorgesteld waar de gemeente mee heeft ingestemd.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?