DIENSTVERLENING

PLANSCHADE

Binnen Lodewijck Groep is een aantal senior juristen gespecialiseerd in planschade. Zij hebben jarenlange ervaring opgebouwd met adviseren over planschade, waaronder het opstellen van risicoanalyses planschade, quickscan’s, second opinions en het optreden als onafhankelijke planschade deskundigencommissie bij tientallen gemeenten.

home detail

Wat is planschade?

Wanneer door een planologische wijziging een waardevermindering van een of meerdere omliggende panden of gronden optreedt, bijvoorbeeld door verlies aan uitzicht of een toename in geluidsoverlast kan sprake zijn van planschade. Daarnaast kan ook planschade optreden bij inkomensschade, indien een ondernemer ten gevolge van een planologische wijziging inkomensschade heeft.

Wat is een planschade risicoanalyse?

Planschade risicoanalyses helpen om financiële risico’s op tijd in beeld te brengen. Zoals bij het herzien of ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen of bij projectontwikkeling. Bij projectontwikkeling is het van belang de eventuele kans op planschade inzichtelijk te maken alsmede een inschatting te maken van de hoogte daarvan. Tevens voorzien wij u van strategisch juridisch advies waarmee schadeclaims worden beperkt of zelfs voorkomen. Met een risicoanalyse planschade maakt u ook inzichtelijk welke risico u loopt, waarmee ook aangetoond kan worden dat de beoogde planologische wijziging financieel uitvoerbaar is.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van planschade risicoanalyses. In complexe zaken waarbij de (financiële) belangen groot zijn, is soms behoefte aan een second opinion. Ook daar kan Lodewijck Groep u bij van dienst zijn. Tevens kunnen wij advies uitbrengen ter voorkoming of beperking van planschade.

Tevens kunnen onze planschade juristen als vaste leden van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies voor gemeenten, adviseren over planschadeclaims (planschadeadviescommissie). Daarnaast adviseren en treden zij voor gemeenten op als deskundige in bezwaar- en beroepsprocedures bij rechtbanken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het unieke aan onze planschade juristen en taxateurs is dat ze tevens lid zijn van verschillende onafhankelijke planschade beoordelingscommissies. Door onze ruime ervaring in onafhankelijke schadebeoordelingscommissies weten wij wat relevant is en wat niet.

Lodewijck Groep kantine

Wat is de aanpak van Lodewijck Groep?

Voorbereiding

Voordat Lodewijk Groep aan de slag gaat met de risicoanalyse planschade brengen wij met u samen in beeld wat de beoogde ontwikkeling is en waar het gaat plaatsvinden. Onderzoek naar omliggende objecten vindt plaats aan de hand van kadastraal onderzoek. Waar nodig denken wij in het voorstadium mee en voorzien wij u van strategisch advies, waardoor planschade beperkt of zelfs voorkomen kan worden. Het te kiezen planologische afwijkingsinstrument kan gevolgen hebben voor de planschade.

Uitwerking

Aan de hand van de verzamelde informatie gaat Lodewijck Groep samen met een registertaxateur de planologische wijzigingen in beeld brengen. Het planschaderecht is jurisprudentierecht. Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwlettend en passen dat toe in de adviezen. In de risicoanalyse zal aan de hand van het wettelijk kader een volledige beoordeling volgen van de risico’s op schade. Ook zullen in de risicoanalyse aspecten betrokken worden die de schade kunnen beperken, zoals voorzienbaar of het normaal maatschappelijk risico. Ervaren planschade taxateurs brengen de hoogte van het planologisch nadeel in beeld. U ontvangt een conceptadvies dat wij vervolgens mondeling met u doornemen.

Finaal maken, indienen & begeleiden

Wij begrijpen dat plannen in de ontwikkelfase kunnen wijzigen. Bij het definitief maken van de risicoanalyse zullen wij nagaan of eventuele wijzigingen effect hebben op de eerdere conclusies. Het definitieve rapport ontvang u dan van ons. Waar nodig kunnen wij ook een toelichting geven bij de gemeente of bij andere betrokken partijen.

Wilt u meer weten over planschade of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?