Omgevingswet opnieuw uitgesteld! edwinlog 2 februari 2022

Omgevingswet opnieuw uitgesteld!

In navolging op het gepubliceerde artikel van 15 december 2021.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Dat heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, in de Brief naar de 1e en 2e kamer geschreven. De verwachte nieuwe inwerkingtredingsdatum staat nog niet vast, maar moet nader worden bepaald in overleg met de bestuurlijke partners. Vooralsnog suggereert de minister zowel 1 oktober 2022 als 1 januari 2023 als mogelijke data voor inwerkingtreding.

1 juli 2022 was in ieder geval te vroeg, zo concludeerde De Jonge. Dit ligt met name aan de onzekerheden over de plansoftware, zoals ook in eerdere commissievergaderingen naar voren kwam. In de komende weken moet er meer duidelijkheid volgen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum, in overleg met de bestuurlijke partners.

Wat heeft dit voor consequenties voor overheden?

De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent voornamelijk dat er op een aantal aspecten wat tijd is gewonnen bij zowel de Rijks-, provinciale als gemeentelijke overheden. Zij hebben nu meer tijd gekregen om te werken met het afhandelen van vergunningaanvragen in het DSO. Daarnaast kunnen zij zo ook meer oefenen met de nieuwe plansoftware die momenteel nog deels in ontwikkeling is.

Wat heeft dit voor consequenties voor initiatiefnemers?

Voor u als initiatiefnemer betekent dit dat er nog langer ruimtelijke procedures kunnen worden ingediend en behandeld onder de huidige wetgeving. Er kunnen dan ook vanaf 1 oktober 2022 óf 1 januari 2023 geen nieuwe omgevingsvergunningen worden aangevraagd middels Wabo-procedures. Ook kunnen er geen nieuwe wijzigings-/uitwerkings-/bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Hiervoor geldt dat uiterlijk de dag vóór inwerkingtreding van de wet het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage moet zijn gelegd door de desbetreffende gemeente.

Gezien het feit dat de inwerkingtreding meteen weer vooruit is geschoven, betekent dit dat er voor u als initiatiefnemer ook behoorlijk wat tijd is gewonnen. Zo heeft u meer tijd om ruimtelijke procedures op te starten onder het huidig planologische regime, wellicht ook in gevallen waar dit tot voor kort niet mogelijk leek met de vorige inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Dit biedt dus kansen voor projecten om nog te worden opgestart onder de huidige wet.

Hoe nu verder?

Met deze uitspraak lijkt uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een feit.  Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe verantwoorde inwerkingtredingsdatum zal het ontwerp van het Koninklijk Besluit van de wet aan beide kamers worden voorgelegd. Dit moet in de komende weken duidelijk worden.

Hoewel er weliswaar langer gebruik kan worden gemaakt van de huidige wet- en regelgeving, bent u er als initiatiefnemer bij gebaat om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Heeft u vragen over deze uitspraak? Wilt u weten hoe u zich het beste kan voorbereiden op de nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs van Lodewijck Groep, zodat wij samen met u het beste voorbereid kunnen zijn op de nieuwe Omgevingswet.

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?