Omgevingswet: Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking. Minister Ollongren deelde de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer in haar brieven van 1 november en 14 december.

Uit de brief kan worden opgemaakt dat Minister Ollongren de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verantwoord acht. Wel valt op te maken uit de brief dat er nog zorgen zijn over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze zorgen worden ook in de praktijk gedeeld. Tijdens de Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet, welke plaatsvond op 30 november jl. in de Eerste Kamer, werd uitgebreid gesproken over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanuit de inbreng door diverse deskundigen uit de praktijk, kan worden geconcludeerd dat deskundigen hebben aangegeven dat het raadzaam is de invoeringsdatum uit te stellen. Vooralsnog treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking, tenzij het parlement anders besluit. In dat geval zal dit voor april 2022 bekend worden gemaakt. De bijeenkomst van 30 november is hier (gedeeltelijk*) terug te kijken. (*Door ICT-problemen bij de Eerste Kamer is niet de hele bijeenkomst terug te kijken.)

Wat gebeurt er in de periode tot inwerkingtreding?

Of de datum van inwerkingtreding 1 juli 2022 blijft of nog wordt opgeschoven, laat onverlet dat in de praktijk veel gebeurt en nog veel moet gebeuren. Vanuit Lodewijck Groep maken we deze dynamiek vanuit verschillende aspecten mee.

Binnen diverse opdrachten bij gemeenten maakt ons team deel uit van implementatietrajecten. Verschillende collega’s vanuit ons team leveren momenteel hun inzet en expertise op juridische inhoudelijke thema’s binnen projectteams die verantwoordelijk zijn voor de Omgevingswet. Zo wordt o.a. gewerkt aan een belangrijk instrument van de Omgevingswet; het Omgevingsplan en bieden wij ondersteuning bij de nieuwe kerninstrumenten en het onderdeel ‘Toepasbare regels’. Hierbij assisteren wij bij het opstellen van het plan van aanpak voor dit traject en brengen wij juridische kennis in op de uitvoering binnen dit deelproces.

Daarnaast adviseren wij in toenemende mate onze private opdrachtgevers, projectontwikkelaars en overige initiatiefnemers over wat de Omgevingswet voor hen gaat betekenen. We zien dat gemeenten zich in verschillende stadia bevinden met de voorbereiding. Een aantal gemeenten is heel ver, sommige gemeenten staan nog aan het begin en een heel scala hiertussen in. Voor gemeenten zijn de uitdagingen fors, mede veroorzaakt door de huidige woningbouwbehoefte en capaciteitsgebrek, welke mede wordt veroorzaakt door de benodigde inzet voor de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet.

Bij initiatiefnemers ligt kennisvacuüm op de loer. De focus ligt vaak op lopende projecten die verlopen volgens de huidige juridische-planologische procedures, waarbij sprake is van bezorgdheid voor vertragingen van projecten nu veel gemeenten forse uitdagingen hebben. We ondersteunen initiatiefnemers bij het prioriteren van projecten tegen de achtergrond van de aanstaande Omgevingswet. Voor welke projecten starten we nu de huidige procedure en met welke projecten wachten we op de nieuwe procedure? We houden hierbij de ontwikkelingen bij gemeenten nauwlettend in de gaten. Zodat we op het juiste moment starten met o.a. de procedure en aanvullende onderzoeken. Maatwerk is hierbij van groot belang evenals contact met de betreffende gemeente.

Uit de inhoud van gesprekken met gemeenten en projectontwikkelaars, verwachten wij in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een extra toename in het aantal Wabo procedures.

In onze volgende communicatie informeren wij u nader wat te verwachten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en/of ondersteuning bij vraagstukken m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en het in beeld brengen van de impact van de Omgevingswet op de stakeholders.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?