Terugblik projecten Hof van Gerla en Hof van Keenenburg edwinlog 15 december 2020

Terugblik projecten Hof van Gerla en Hof van Keenenburg

Nu het einde van het jaar nadert, blikken we graag nog even terug op twee projecten, waar in het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. We zijn er trots op dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan deze projecten.

Hof van Gerla

Het eerste project bevindt zich in de gemeente Alphen-Chaam in de provincie Noord-Brabant. In opdracht van onze opdrachtgever LBB Vastgoed heeft Lodewijck zorggedragen voor de gehele juridisch-planologische procedure van bestemmingsplan “Hof van Gerla”. De vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad van de Gemeente Alphen-Chaam heeft het mogelijk gemaakt dat een voormalige schoenklompenfabriek herontwikkeld kan worden tot 21 woningen met bijbehorende voorzieningen.

De voorgestelde ontwikkeling van onze opdrachtgever op het voormalige Gerla-terrein past zowel binnen de beleidskaders van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam. De nieuwe woningen worden voorzien van en gerealiseerd met de meest moderne en duurzame technieken. De provincie ziet in herbestemmen en transformatie binnen bestaand stedelijk gebied, vele voordelen en interessante kansen. De komende 10 jaar ligt er een forse woningbouwopgave van circa 120.000 woningen in Noord-Brabant.

Deze woningbouwopgave wordt bij voorkeur zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied opgevangen. Deze ontwikkeling voorziet dus in de realisatie van 21 nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied en draagt bij aan de provinciale doelen.

Zo heeft Lodewijck Groep een steentje bij kunnen dragen aan de realisatie van de visies die gesteld zijn vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente.

Om het mogelijk te maken dat het ontwikkelingsplan van onze opdrachtgever plaats kan vinden, zijn er verschillende milieu- en omgevingsonderzoeken planmatig uitgezet door Lodewijck Groep bij onze partners. Denk hierbij aan een bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek en een akoestisch onderzoek. Deze onderzoeken vormen de bakermat van de ruimtelijke onderbouwing richting de gemeente en zijn daarom ook essentieel in de initiatieffase van een ontwikkeling.

Het plan is in 2020 afgerond en wij kijken dan ook terug op een mooi proces met een uitmuntend resultaat, zowel voor de opdrachtgever als voor de gemeente.

Hof van Keenenburg

Een tweede project waar wij op terug willen blikken is Hof van Keenenburg, gevestigd in Schipluiden gelegen in de gemeente Midden-Delfland. In opdracht van de gemeente Midden-Delfland hebben wij zorggedragen voor de gehele juridisch-planologische procedure tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Het plangebied ‘Hof van Keenenburg’ is een onderdeel van de structuurvisie ‘Structuurvisie Centrumplan Schipluiden’.

In deze structuurvisie wordt de visie voor het gebied van de Hof van Keenenburg geschetst. Daarin wordt gesteld dat het gebied nu geen deel uitmaakt van het aantrekkelijke, historische centrum van Schipluiden. Om het gebied aantrekkelijker te maken zijn er in de structuurvisie een aantal ontwikkelingen voorzien. Deze ontwikkelingen bevatten de realisatie van 27 hofjeswoningen, een toekomstige verbouwing van het jeugdhuis naar woningbouw (i.c.m. (semi) openbare ruimte), een toekomstige realisatie van woningen bovenop een bestaande supermarkt, de herinrichting van het terrein van kasteel Keenenburg en de herinrichting van een parkeerterrein achter bovengenoemde supermarkt.

Om het plangebied weer deel uit te laten maken van een bruisend, historisch dorpscentrum beoogd de gemeente een uitstraling die aansluit op de historische omgeving, het dorpse karakter en het karakter van de naastliggende kasteeltuin.

In 2020 is de gemeente ondersteund door specialisten van Lodewijck Groep op tal van onderdelen om tot een vaststelling van het bestemmingsplan te komen. In september 2020 is dit bestemmingsplan vastgesteld wat betekent dat wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden de realisatie in gang worden gezet. Lodewijck Groep heeft het zowel juridisch als planologisch mogelijk gemaakt dat dit plangebied met een historisch en dorpskarakter aandachtspunt in ere ontwikkeld kan worden en hier zijn wij dan ook erg trots op!

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?