Ruimtelijke onderbouwing “Ardea-locatie” Leidschendam edwinlog 27 augustus 2020

Ruimtelijke onderbouwing “Ardea-locatie” Leidschendam

Namens haar opdrachtgever heeft Brink Management / Advies het planvoornemen om twee woongebouwen te realiseren op de “Ardea-locatie” tussen de Prinses Carolinalaan en Noordsingel in Leidschendam. Binnen het vigerend bestemmingsplan is de bouw van woningen niet toegestaan. Middels een ruimtelijke onderbouwing die Lodewijck Groep opstelt, wordt de bovengenoemde ontwikkeling juridisch- en planologisch mogelijk gemaakt.

De “Ardea-locatie” aan de Prinses Carolinalaan in Leidschendam is tot op heden in gebruik als autogarage. De locatie is gelegen op een perceel van circa 5.000 m2 en is gelegen tussen de Prinses Carolinalaan en de Noordsingel. Op de locatie bevindt zich momenteel een autobedrijf. De bedrijfsvoering op deze locatie wordt op korte termijn gestaakt. Naar aanleiding hiervan heeft de eigenaar van de grond naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden op deze locatie gezocht. Met het oog op de functie van het omliggende gebied en de eengezinswoningen die op de Zürich-locatie zijn ontwikkeld, zullen ook op de “Ardea-locatie” 89 woningen ontwikkeld worden.

Middels deze ontwikkeling wordt er voorzien in de huidige woningbehoefte in Leidschendam. Daarbij wordt er conform de Woonvisie gemeente Leidschendam – Voorburg 2016-2020 ingespeeld op de vraag naar goedkope woningen. Van de woningen die gerealiseerd worden in de “Ardea-locatie”, wordt 30% gerealiseerd als sociale huurwoning. De rest van de woningen zal de markt op gaan als vrije sectorhuur of -koopwoningen.

Het ontwerp van de twee woongebouwen en de invulling van het plangebied, zijn afgestemd op de ligging van het plangebied in het “overgangsgebied” tussen de twee woonwijken ‘t Lien en De Prinsenhof en de Centrale groenzone. De nieuwbouw bestaat uit twee woongebouwen die vrij in de ruimte staan en vrijwel geheel worden omsloten door een groene omgeving. De open ruimte rond de woningbouw vormt door de groene invulling een versterking van de Centrale groenzone. Het planinitiatief past hiermee binnen de ambities van de gemeente: het realiseren van woningen binnen bestaand stedelijk gebied met behoud van het groene karakter door het toevoegen van nieuwe groene woonmilieu.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?