Ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop – gemeente Alphen aan den Rijn edwinlog 3 juni 2021

Ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop – gemeente Alphen aan den Rijn

In opdracht van Thunnissen hebben adviseurs van Lodewijck Groep het ontwerpbestemmingsplan ‘Linnaeusweg 2, Boskoop’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het juridisch ruimtelijk kader voor de realisatie van 9 hoogwaardige woningen aan de Linnaeusweg te Boskoop.

In de huidige situatie is het plangebied bestemd voor bedrijven. De bedrijfsactiviteiten zijn al enige tijd gestaakt, wat overblijft zijn de steeds verder in verval rakende bedrijfsopstallen. De huidige situatie levert geen bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit, terwijl de overgang van dorp naar land juist enorme kansen biedt voor hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente Alphen aan den Rijn is al enige jaren bezig met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit op deze voormalige bedrijfslocatie. Zo is met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Voorofsche Zoom 2014’ (direct ten noorden van het plangebied), het tegenoverliggende voormalige bedrijventerrein reeds herbestemd tot woongebied. Met deze ontwikkeling wordt de ruimtelijke kwaliteit in dit mooie stukje Boskoop steeds verder versterkt, Lodewijck Groep is blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft t/m 6 mei 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de zienswijzetermijn zijn er geen zienswijze binnengekomen bij de gemeente. In samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en Thunnissen zal het bestemmingsplan gereed gemaakt worden voor vaststelling door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?