Ontwerpbestemmingsplan ‘Lievenshof’ te Oud-Beijerland (gemeente Hoeksche Waard) edwinlog 17 juni 2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Lievenshof’ te Oud-Beijerland (gemeente Hoeksche Waard)

In opdracht van ABB Bouwgroep werkt Lodewijck Groep aan het ontwerpbestemmingsplan Lievenshof. Adviseurs van Lodewijck Groep zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het begeleiden van de noodzakelijke omgevingsonderzoeken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zowel ABB Bouwgroep als de gemeente Hoeksche Waard, waar Oud-Beijerland onderdeel van uitmaakt.

De gebiedsontwikkeling vindt plaats aan de zuidzijde van Oud-Beijerland. De bestaande bebouwing (een oud schoolgebouw, twee autobedrijven en een woonhuis) wordt gesloopt en op de vrijgekomen locatie worden nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd om te voorzien in de lokale en regionale behoefte. De totale ontwikkeling van 54 woningen bestaat uit een mix van compacte eengezinswoningen, middelgrote eengezinswoningen en grote eengezinswoningen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 28 mei 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de zienswijzetermijn zijn er enkele zienswijze binnengekomen bij de gemeente. In samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard en ABB Bouwgroep is gedurende de zienswijzetermijn de Nota Zienswijzen opgesteld om het bestemmingsplan gereed te maken voor de vaststelling door de gemeenteraad van Hoeksche Waard.

Beeldmateriaal is afkomstig uit het Lievenshof Beeldkwaliteitsplan.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?