Lokaal betrokken & transparant in ontwikkelingen | MEER Vastgoed edwinlog 14 maart 2019

Lokaal betrokken & transparant in ontwikkelingen | MEER Vastgoed

Op de warmste februari dag ooit gemeten, is het heerlijk toeven in jachthaven Dragt aan de Stommeerweg in Aalsmeer. Een luxe om uitgerekend vandaag een gesprek te hebben met Ilja van Luling en Martin Bosscher in het kantoor van MEER Vastgoed, met uitzicht op de boten in de haven.

“Elk seizoen heeft wel iets hier in de jachthaven. Het is een fantastische plek in het hart van Aalsmeer, in het hart van ons werkgebied”, start Ilja van Luling enthousiast. Als ontwikkelaar springt MEER Vastgoed in op mogelijkheden in de regio Haarlemmermeer, Schiphol en Aalsmeer. MEER Vastgoed houdt zich bezig met ontwikkelen in de ruimste zin van het woord: woningen, bedrijfsunits, medische centra en transformatie behoren tot het portfolio.

MEER Vastgoed is van origine een familiebedrijf met korte lijnen. Op 1 april a.s. bestaat MEER Vastgoed alweer 5 jaar. In 2014 startte Hugo van Luling samen met zijn dochter Ilja MEER Vastgoed. Sinds 1 juli 2018 is het team uitgebreid met de komst van Martin Bosscher. Kort voor het gesprek maak ik kennis met Hugo van Luling, vastgoedspecialist in hart en nieren en al ruim 30 jaar ondernemer. Hugo is zelf niet bij het gesprek aanwezig, kenmerkend voor de fase waarin de organisatie zich bevindt. Hugo neemt stapsgewijs meer afstand van de dagelijkse werkzaamheden en draagt steeds meer taken over aan Ilja en Martin.

Ieder zijn expertise

De samenwerking met Lodewijck Groep gaat inmiddels ook al 5 jaar terug. “Omdat we veel ontwikkelen binnen bestaande bebouwing en een kleine organisatie zijn, is het gewenst om de juiste kennis en expertise erbij te halen die ons enerzijds kan meenemen in de verschillende ruimtelijke procedures en anderzijds kan helpen om onze plannen goed te onderbouwen en te presenteren bij gemeenten. Een partner als Lodewijck Groep helpt ons daarbij en zij weten ook hoe de lijnen lopen binnen de gemeenten”, vertelt Ilja.

Het allereerste project dat MEER Vastgoed en Lodewijck Groep met elkaar oppakten, was het project Wilgenlaan in Zwanenburg. Een uitdagende en complexe case waarbij het ging om het verplaatsen van een bestaande bedrijfshal en het realiseren van nieuwe woningen. Hierbij had MEER Vastgoed niet alleen te maken met de gemeente maar ook met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gezien de locatie ten opzichte van Schiphol Airport en aspecten uit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ten aanzien van bebouwing en gebruiksfuncties in het gebied rond de luchthaven. Een uitdagend project waarbij delen reeds zijn uitgevoerd, maar bepaalde zaken met de gemeente voor deze ontwikkeling nog lopen en waarbij Lodewijck Groep MEER Vastgoed nog steeds inhoudelijk ondersteund. Ook bij andere ontwikkelingen doet MEER Vastgoed een beroep op de kennis en expertise van Lodewijck Groep.

Geen standaardoplossingen

“Er is geen panklare oplossing voor elk project voor wat betreft welke ruimtelijke procedure gevolgd moet worden om onze ontwikkeling mogelijk te maken. Daarom is het fijn dat Lodewijck Groep ons inzicht geeft in de nodige procedures, onderzoeken en doorlooptijden om van initiatief tot uitvoering te komen. Zeker omdat elke ontwikkeling weer zijn eigen uitdagingen, kansen en bedreigingen met zich meebrengt en elke bestemmingsplanwijziging een lange horizon heeft,” stelt Ilja.

Zoals elke projectontwikkelaar heeft MEER Vastgoed ook te maken met beperkingen van geldende bestemmingsplannen. Een bepaalde ontwikkeling of bouwplan blijkt dan niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan te vallen. Het is dan prettig om met een partij als Lodewijck Groep samen te kunnen werken om met elkaar te bekijken of herziening van het bestemmingsplan mogelijk is.

“Doordat MEER Vastgoed veel ervaring heeft binnen dit gebied, weten we inmiddels met welke uitdagingen we te maken krijgen voor wat betreft gebiedsontwikkeling, maar ook de werkwijzen en procedures van de omliggende gemeenten. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren intensief contact gehad met diverse contactpersonen bij de overheden en weet je steeds beter hoe de paden lopen. Toch is het prettig soms een beroep te kunnen doen op specifieke kennis en expertise op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de bijbehorende juridische aspecten om ons initiatief zo te onderbouwen binnen het omgevingsbeleid dat er ruimte wordt geschept en procedures kunnen worden doorlopen om het initiatief echt werkelijkheid te maken,” vertelt Martin. MEER Vastgoed staat als ontwikkelaar middenin de lokale samenleving en durft te vernieuwen, grenzen te verleggen en oplossingen te bedenken voor complexe vastgoedvraagstukken met focus op de kwaliteit van de leefomgeving.

Intensieve communicatie met alle partijen

De projecten van MEER Vastgoed hebben nagenoeg altijd plaats binnen de bestaande bebouwing. “Dit betekent dat bij ontwikkeling het contact en communicatie met omwonenden van groot belang is. Immers gaan onze ontwikkelingen altijd gepaard met verandering. En een natuurlijke eerste reactie op verandering is weerstand. Wij hechten dan ook veel aandacht aan intensieve communicatie met de omwonenden. Als er sprake is van een initiatief voor een nieuwe ontwikkeling binnen de bestaande bebouwing in ons werkgebied, proberen we altijd in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te bouwen met de omwonenden, hen te betrekken bij en te laten participeren in onze plannen om ook samen naar mogelijkheden te kijken. Dit om eventuele weerstand weg te nemen en aanpassingen in een later stadium bespreekbaar te maken”, stelt Martin.

Ilja vervolgt: “We merken echt dat onze opdrachtgevers en toekomstige gebruikers van onze projecten het als zeer prettig ervaren dat wij een kleine ontwikkelaar zijn. Zo organiseren wij altijd zelf de inloopavonden voor projecten en zijn er voor hen om vragen te beantwoorden. We zijn aanspreekbaar, maken contact en doen er alles aan om projecten tot ieders tevredenheid te ontwikkelen. Daarnaast is het misschien ook wel een voordeel dat de verdeling man/vrouw binnen onze organisatie gelijk is. Je ziet met name bij bewonersbijeenkomsten dat dat als zeer prettig wordt ervaren door het publiek. We zijn benaderbaar, aanspreekbaar en denken mee.”

Binnen MEER Vastgoed geldt geen standaard rolverdeling. “Gezien de kleinschaligheid van onze organisatie is het van belang dat wij beide op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten van de projecten. We scheiden dan ook geen werkzaamheden. Natuurlijk heeft de een meer affiniteit met technische aspecten en de ander meer met de financiële zaken, maar als een klant ons belt kunnen wij beide inhoudelijke vragen beantwoorden”, vertelt Ilja. Martin vult aan: “We vullen elkaar aan en houden elkaar scherp.”

Persoonlijk en intensief

“Kijken we naar de relatie en communicatie met grondeigenaren, samenwerkingspartners, aannemers, gemeenten, omwonenden etc. dan is deze heel open en transparant”, vertelt Martin. “Zo bekijken wij een mogelijke ontwikkeling niet alleen vanuit onze kant, maar kijken en denken wij met de grondeigenaar mee. We zijn heel transparant over kosten, budgetten voor een ontwikkeling, de grondwaarde en nemen de grondeigenaar daar ook in mee. Immers is de verkoop van de grond vaak hun pensioen, waarbij wij niet alleen oog hebben voor de ontwikkeling, maar juist ook kijken naar het fiscale aspect voor de grondeigenaar.”

De persoonlijke en intensieve aanpak wordt gezien. Door de kleinschalige opzet en lokale expertise kan er snel geschakeld worden. “Onlangs werden we benaderd door een grondeigenaar om te kijken naar zijn perceel voor woningbouw. We bellen dan eigenlijk gelijk naar de gemeente om heel even voor te spreken wat de mogelijkheden zijn voor dat perceel en zaten twee dagen later bij de eigenaar met een verhaal dat hout snijdt. Dat is fijn schakelen voor alle betrokken partijen”, aldus Ilja. “Veel van de opdrachten worden ons via-via toevertrouwd, we schakelen snel en kunnen vaak al binnen 1-2 dagen laten weten of een potentieel gebied interessant voor ons is. We durven ook nee te zeggen,” vult Martin aan.

Ilja vervolgt: “We merken ook dat er in de markt gezien wordt dat wij ervaring hebben met het LIB besluit vanuit onze projecten in Aalsmeer, Rijsenhout en Zwanenburg en we ook als gesprekspartner worden gevraagd bij gemeenten en het ministerie als het gaat om ontwikkelingen binnen deze regio.

“We maken stappen, zo starten we ook met het bouwen van fondsen voor beleggingsobjecten. Op die manier tonen we onze meerwaarde. We ontwikkelen lokaal, profiteren van ons sterke netwerk en zijn risicodragend. Alles met het doel trots te zijn op deze omgeving. Onze aanpak is persoonlijk & transparant. En als een grondeigenaar dan getipt wordt door een oud-wethouder om met ons contact op te nemen, is dat voor ons wel een bevestiging dat wij goede stappen zetten binnen de regio. Iets waar we trots op kunnen zijn,” sluit Martin af.

Kijk voor meer informatie over MEER Vastgoed op www.meervastgoed.nl

Wij delen graag onze ervaringen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op via 085 401 05 67info@lodewijckgroep.nl.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?