De bijdrage van Lodewijck Groep aan de woningbouwopgave van Nederland edwinlog 1 juni 2021

De bijdrage van Lodewijck Groep aan de woningbouwopgave van Nederland

‘Er moeten één miljoen woningen gebouwd worden in de komende 10 jaar’ is misschien wel de meest gehoorde uitspraak in de maatschappelijke en politieke debatten waar het de ruimtelijke ordening betreft. De druk op de woningmarkt is groot. Nauwe samenwerking tussen gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars is essentieel om kwalitatief goede woningen te realiseren voor iedereen.

Ontstaan woningtekort

Het huidige woningtekort komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een terugblik op de laatste 20 jaar laat zien waar en hoe het tekort is ontstaan.
In de jaren 2000-2010 was de verwachting dat de Nederlandse bevolking rond het jaar 2035 zou gaan dalen. Het beeld ontstond (gebaseerd op verschillende rapporten) dat het woningbouwbeleid aangepast zou moeten worden op deze demografisch ontwikkeling. Ook de financiële crisis die in 2007 ontstond, heeft ervoor gezorgd dat er een enorme hoeveelheid woningbouwplannen geschrapt werden vanwege de destijds lage vraag naar koopwoningen. De volledige oorzaak van het huidige woningtekort laat zich natuurlijk niet vatten in één alinea, dat geldt ook voor de oplossing. De demografisch ontwikkelingen in Nederland vormen een uitdaging voor beleidsmakers op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. De gemiddelde Nederlander stelt steeds hogere eisen aan zijn en/of haar woning en woonomgeving, ook zien we een explosieve toename van éénpersoonshuishoudens in vergelijking met het begin van de 21ste eeuw. Ook de vergrijzing draagt bij aan de woningnood, over deze specifieke doelgroep schreef Lodewijck Groep eerder een uitgebreide bijdrage: De ontwikkeling van zorgvastgoed in de ruimtelijke ordening.

Rol van Lodewijck Groep

Lodewijck Groep heeft als adviesbureau in de ruimtelijke ordening en het bestuurs- en omgevingsrecht een beperkte invloed op beleidskeuzes van overheden over de woningbouwopgave. Vanuit de adviespraktijk probeert Lodewijck Groep een directe bijdrage te leveren aan het woningbouwtekort in Nederland. Zo begeleiden wij initiatieven van begin tot eind en verzorgen de juridisch-planologische advisering en procedures. Dit doen wij namens en voor projectontwikkelaars, private initiatiefnemer, architecten, maar ook gemeenten in heel Nederland.

Bij het werken in opdracht van projectontwikkelaars, private initiatiefnemers en architecten vormen wij de verbinding tussen de commerciële partij(en) en overheden. Onze adviseurs bekijken de vraagstukken vanuit een onafhankelijk, breder perspectief, omdat onze experts de problematiek en cultuur van onze opdrachtgevers begrijpen door onze ervaring bij gemeentelijke organisaties.

Onze bijdrage

De afgelopen jaren is de adviespraktijk van Lodewijck Groep betrokken geweest bij veel verschillende woningbouwprojecten, variërend in aantallen, doelgroepen en typologieën. Alle projecten zijn belangrijk en hebben hun eigen uitdagingen, gezamenlijk zijn ze nodig om het woningtekort in Nederland zo snel mogelijk op te lossen.

Als wij de balans opmaken en concreet kijken naar onze bijdrage vanuit onze expertise aan de woningbouw van Nederland, dan zien wij dat wij alleen al in de laatste twee jaar een bijdrage hebben geleverd aan woningbouwprojecten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland met in totaal circa 1.000 woningen. Dat is een aantal waar wij trots op zijn in samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. Op een later moment zoomen wij graag met u in op een aantal bijzondere projecten.

Om het gezamenlijke doel van één miljoen woningen te halen zullen we ook de komende jaren hard blijven werken en ons inzetten voor mooie en duurzame projecten.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?