Bestemmingsplan ‘Vlietvoorde’ onherroepelijk edwinlog 17 februari 2022

Bestemmingsplan ‘Vlietvoorde’ onherroepelijk

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u geïnformeerd hebben over het bestemmingsplan en de gebiedsontwikkeling ‘Vlietvoorde’. Het plangebied bevindt zich in de Duivenvoordecorridor, een bijzondere groene zone tussen de gemeenten Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar en onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Vroeger stond het plangebied vol met een groot glastuinbouwcomplex van circa 130.000 m2. Met de sloop van deze kassen is het plangebied geschikt geworden voor een bijzondere woningbouwontwikkeling.

De initiatiefnemer van de ontwikkeling is BPD Gebiedsontwikkeling. BDP heeft, in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg, een bijzonder en groen woonmilieu ontwikkeld. Er worden drie verschillende landschappelijke woongebieden gerealiseerd in de deelgebieden Bos, Kreek en Plas. Centraal tussen deze nieuwe woongebieden wordt landgoed ‘Oostbosch’ (gesticht in de 17e eeuw) in ere hersteld. Een andere bijzonderheid is de aanwezigheid van het Romeinse kanaal van Corbulo, welke recent werelderfgoed is geworden met de formele aanwijzing van UNESCO Werelderfgoed.

Adviseurs van Lodewijck Groep hebben het bestemmingsplan opgesteld waarmee de herontwikkeling van ‘Vlietvoorde’ mogelijk wordt gemaakt. Het bestemmingsplan ‘Vlietvoorde’ maakt de realisatie van unieke woongebieden mogelijk. Een eenvoudig bestemmingsplan voorziet in dat geval niet in de juiste juridisch-planologische borging. Het bestemmingsplan is daarom voorzien van specifieke regels en aanduidingen om het juiste ruimtelijke en planologische kader te bieden.

Het bestemmingsplan is al op 11 mei 2021 vastgesteld door de gemeenteraad, maar vanwege een lopend beroep was het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Het beroep is inmiddels van de baan, daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan gestart worden met de realisatie van ‘Vlietvoorde’.

Bent u geïnteresseerd in de plannen dan kunt u de projectwebsite van onze partner BPD Gebiedsontwikkeling bezoeken via:  https://www.bpd.nl/ons-werk/regio-zuid-west/vlietvoorde-leidschendam-voorburg/

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?