Update inwerkingtreding Omgevingswet & Cursus Omgevingswet edwinlog 21 juni 2022

Update inwerkingtreding Omgevingswet & Cursus Omgevingswet

Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet per heden

Op 12 juli jl. stemde de Eerste Kamer in met de motie-Rietkerk. Met deze motie heeft de Eerste Kamer uitgesproken dat inwerkintreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 uitgangspunt is en nu ook definitief blijft. De reden voor het vaststellen van deze motie is het creëren van duidelijkheid voor alle bevoegde gezagen en hun voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Kenmerkend voor dit onderwerp is dat er ook (weer) een ‘ja, tenzij’ is ingebouwd. Als uit extern advies van het adviescollege ICT (AcICT) blijkt dat de invoering niet verantwoord is, kan de Eerste Kamer alsnog aan de spreekwoordelijke noodrem trekken. Het advies van de AcICT zal in oktober beschikbaar komen, het navolgende debat staat op 1 november 2022 gepland. Met andere woorden, de komende maanden blijft de gehele uitvoeringspraktijk (van gemeente tot initiatiefnemer tot particulier) nog in onzekerheid zitten.

Cursus Omgevingswet Lodewijck Groep

Dat de Omgevingswet op enig moment ingevoerd gaat worden, is inmiddels wel met zekerheid vast te stellen. Lodewijck Groep bereidt zich al geruime tijd inhoudelijk voor op de Omgevingswet om haar opdrachtgevers (architecten, ontwikkelaars, initiatiefnemers en gemeentes) van dienst te kunnen zijn.

Onderdeel van deze dienstverlening is het aanbieden van een op maat gemaakte cursus voor initiatiefnemers (zowel particulier als commercieel) en projectontwikkelaars. In deze ééndaagse cursus nemen wij u mee in alle veranderingen die op u afkomen en hoe u daar als initiatiefnemer of projectontwikkelaar (al dan niet in samenwerking met Lodewijck Groep) op kunt anticiperen. De kennis over en raakvlakken met de toekomstige Omgevingswet kunnen voor iedereen anders zijn, daarom is maatwerk gewenst. De cursus wordt gegeven door adviseurs van Lodewijck Groep en gaat zowel in op theoretische aspecten als de praktische kant met voorbeelden uit de praktijk en handige handvatten. Daarbij is het maken van strategische keuzes tussen nu en de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet zeker een belangrijk onderwerp dat aan bod komt.

Ervaring PPO (Peters Projectontwikkeling) in Schaijk

Afgelopen 6 juli heeft een op maat gemaakte in company cursusdag plaatsgevonden bij onze opdrachtgever PPO in Schaijk. Adviseurs Jos den Broeder en Kai Ellenbroek hebben het volledige projectontwikkelingsteam van PPO meegenomen in alle facetten van de Omgevingswet.

De betreffende deelnemers hadden verschillende achtergronden zoals bouwkunde en bouwmanagement, projectontwikkeling, bedrijfskunde en vastgoed. Eveneens namen de stedenbouwkundig ontwerper en de ‘in huis’ planoloog deel aan de cursus. Er ontstond een interessant samenspel met elkaar. De kennis over en raakvlakken met de toekomstige Omgevingswet kunnen immers voor iedereen / elke functie anders zijn. Het was een interessante en leerzame dag!

“Binnen 1 dag meegenomen in de veranderingen welke ons te wachten staan met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een helder verhaal, met praktische voorbeelden welke ons als team aansprak. Kortom; een boeiende dag!”, aldus PPO.

Mocht u interesse hebben in een op maat gemaakte cursus van Lodewijck Groep dan komen we graag met u in contact. De cursus kan zowel in company als op het kantoor van Lodewijck Groep plaatsvinden, we bespreken graag de details.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?