Uitbesteding WABO-aanvragen edwinlog 14 mei 2022

Uitbesteding WABO-aanvragen

In een tijd van enerzijds krapte op de arbeidsmarkt die gepaard gaat met een hoge werkdruk, en anderzijds een bloeiende tijd voor initiatiefnemers, kan Lodewijck Groep uw gemeente van dienst zijn bij het behandelen van WABO-aanvragen. Dit geldt voor zowel conceptaanvragen als reguliere en/of uitgebreide WABO-procedures. Met de inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen de adviseurs van Lodewijck Groep uw gemeente helpen bij het zorgvuldig beoordelen van diverse aanvragen. Hierbij wordt er rekening gehouden met wat er lokaal speelt en worden in samenspraak met de specialisten binnen de gemeente belangenafwegingen gemaakt.

Werkwijze

Als u WABO-dossiers wenst uit te besteden bij Lodewijck Groep, dan bent u verzekerd van één vast contactpersoon voor uw organisatie. Zo blijft het voor u overzichtelijk wie uw aanspreekpunt is. Deze adviseur van Lodewijck Groep blijft op de hoogte van het meest actuele beleid, en vormt zo de schakel tussen de gemeente en de andere adviseurs bij Lodewijck Groep om de continuïteit te waarborgen in het proces. De adviseurs van Lodewijck Groep beschikken over voldoende kennis en ervaring om enkelvoudige en complexe dossiers te beoordelen en hierover te adviseren.

Wat zijn de voordelen van uitbesteding bij Lodewijck Groep?

  • Heldere doelen en verwachtingen ten aanzien van de uitbestede activiteiten.
  • Adequate skills en competenties om de dossiers af te handelen.
  • Adequate planning gedurende alle fasen.
  • Effectieve communicatie.
  • Goede coördinatie tussen deelactiviteiten.
  • Adequate ondersteunende infrastructuur.
  • Flexibiliteit bij het anticiperen op verandering en opschalen indien nodig.
  • Kostenbesparing, continuïteit en tijdwinst.

Ervaring

Lodewijck Groep heeft inmiddels bij diverse gemeenten in Nederland ervaring met deze nieuwe vorm van uitbesteden. Zo zijn er bij een gemeente in Noord-Holland sinds december 2021 meer dan 100 dossiers in behandeling genomen. Bij een gemeente in Noord-Brabant behandelen adviseurs van Lodewijck Groep dit jaar 60 principeverzoeken, variërend in grootte en complexiteit. De dossiers lopen erg uiteen en gaan van dakopbouw tot het realiseren van appartementencomplexen. Elke individuele aanvraag wordt goed inhoudelijk bekeken en in overleg met de gemeente wordt bepaald of er eventueel deeladviezen moeten worden opgevraagd bij de interne organisatie. Daarnaast kunnen de specialisten van Lodewijck Groep u ook altijd adviseren over verdere juridische en procedurele vraagstukken.

Vernieuwend

Deze vorm van uitbesteding is vernieuwend ten opzichte van het traditionele inhuren van externe werknemers. Door uit te besteden per dossier, op een flexibele basis, wordt alleen het hoognodige werk uit handen genomen. Daarnaast is er sprake van een hoge mate van flexibiliteit. In goed overleg tussen Lodewijck Groep en u als gemeente kan er snel worden geschakeld om eventueel meer dossiers, soms met spoed, op te pakken. Deze flexibiliteit en ruimte ontstaat er doordat meerdere adviseurs van Lodewijck Groep aan WABO-dossiers kunnen werken, terwijl er nog steeds voor u als gemeente één aanspreekpunt blijft.

Heeft u vragen over deze wijze van uitbesteden? Of wilt u graag met Lodewijck Groep in gesprek om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67info@lodewijckgroep.nl.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?