Opstellen bestemmingsplannen gemeente Veere edwinlog 25 mei 2021

Opstellen bestemmingsplannen gemeente Veere

In opdracht van de gemeente Veere werken adviseurs van Lodewijck Groep aan een tweetal bestemmingsplannen voor de realisatie van woningbouw in de kernen Aagtekerke en Domburg. Beide bestemmingsplannen voorzien in een juridisch-planologisch kader voor de realisatie van de noodzakelijke woningen.

Beide plannen zijn op dit moment nog in voorbereiding, maar zullen naar verwachting in de loop van dit jaar door de gemeente Veere formeel in procedure worden gebracht. Zodra de plannen formeel in procedure worden genomen, informeert Lodewijck Groep u graag verder over de inhoud van de bestemmingsplannen.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?