LODEWIJCK GROEP

UITBESTEDING VAN JURIDISCHE WERKZAAMHEDEN AAN ONS RUIMTE- EN OMGEVINGSLOKET

Wij zien een toenemende vraag vanuit gemeenten en overheidsinstellingen om de afhandeling van dossiers aan ons uit te besteden. Het borgen van korte doorlooptijden is het streven van veel gemeenten. Echter door gebrek aan de juiste capaciteit, schaarste aan talenten op de arbeidsmarkt en de aanhoudende, sterke groei van het aantal aanvragen, ontbreekt het simpelweg aan tijd en handen om dossiers af te handelen. Door gebruik te maken van het Ruimte- en Omgevingsloket van Lodewijck Groep bent u verzekerd van snelle afhandeling van (achterstanden in) dossiers. Lodewijck Groep ondersteunt gemeenten van het begin tot het einde en neemt de behandeling uit handen voor zowel de inhoud als het proces. Hierbij bieden wij overheden juridische dienstverlening aan binnen de specialismen Bestuursrecht, Omgevingsrecht en Privaatrecht.

Aanleiding uitbesteding

De aanleiding om juridische werkzaamheden aan Lodewijck Groep uit te besteden kunnen te maken hebben met capaciteitsgebrek, werkachterstanden en een sterk fluctuerend werkaanbod. Overheden kunnen bij ons terecht voor de behandeling van één complex dossier tot de zogenaamde bulk aan dossiers.

De behandeling van de dossiers binnen ons Juridisch Loket wordt opgepakt door ons ervaren juridische projectteam, die zich naast de inhoudelijke werkzaamheden ook bezighouden met de procedurele en administratieve begeleiding en afwikkeling. De communicatie verloopt overzichtelijk via één ervaren aanspreekpunt.

Voordelen uitbesteding

De voordelen die onze opdrachtgevers ervaren door juridische werkzaamheden aan ons uit te besteden zijn o.a. het oplossen van een actueel probleem waarbij flexibiliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op hoogwaardige, actuele kennis en jarenlange juridische ervaring binnen overheden.

Daarnaast is uitbesteding een kostenefficiënt proces, waarbij de doelstellingen worden gerealiseerd met minimale kosten.

Juridische werkzaamheden uitbesteden aan het Ruimte- & Omgevingsloket van Lodewijck Groep betekent een aanvulling op uw bestaande juridische capaciteit zonder uitbreiding van de formatie (niet noodzakelijk om vaste mensen aan te nemen of tijdelijk in te huren en ook geen fysieke werkplek of aansturing noodzakelijk).

Plan van aanpak

Voor aanvang van onze werkzaamheden, brengen wij de oplossing en de aanpak voor u in kaart in een plan op maat. Daarin verankeren wij de zorg voor een optimaal proces, de bescherming van gegevens, de waarborging van privacy en de wijze van ontzorging en communicatie. Op voorhand is er duidelijkheid over de planning en kosten. Gedurende de werkzaamheden heeft u voortdurend inzicht in de status van het project.

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw uitdaging, onze aanpak en staan open voor marktconsultaties.

‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

Adviespraktijk

Een greep uit de praktijk van ons Ruimte- en Omgevingsloket

Bezwaar en beroep

Verschillende gemeenten hebben wij bijgestaan met het oplossen van een achterstand in de behandeling van bezwaarschriften. Dit betreft diverse zaken binnen het Omgevingsrecht.

Ook hebben wij bulk bezwaarschriften tegen één genomen besluit met betrekking tot aanwijzingsbesluiten voor laadpalen behandeld.

Daarnaast hebben wij gemeenten vertegenwoordigd bij de Rechtbank of Raad van State (procesvertegenwoordiging).

Handhaving

Voor verschillende gemeenten hebben wij de behandeling van bulk handhavingszaken binnen een specifiek thema op ons genomen. Tevens hebben wij werkachterstanden op het gebied van handhavingsdossiers weggewerkt.

Vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening

Verschillenden gemeenten staan wij vanuit Juridische-planologische oogpunt bij in vergunningverlening en RO advisering. Onze werkzaamheden omvatten de integrale advisering bij initiatieven in afwijking van bestemmingen en het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van Wabo vergunningprocedures.

WABO-aanvragen

Lodewijck Groep kan uw gemeente van dienst zijn bij het behandelen van WABO-aanvragen. Dit geldt voor zowel conceptaanvragen als reguliere en/of uitgebreide WABO-procedures. Met de inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen de adviseurs van Lodewijck Groep uw gemeente helpen bij het zorgvuldig beoordelen van diverse aanvragen. Hierbij wordt er rekening gehouden met wat er lokaal speelt en worden in samenspraak met de specialisten binnen de gemeente belangenafwegingen gemaakt.

U leest hier meer over het uitbesteden van WABO-aanvragen >

Woo-verzoeken

Voor een gemeente hebben wij een complex en omvangrijk Woo-verzoek behandeld, waarbij we naast het opstellen van het Woo-besluit, verantwoordelijk waren voor het screenen en verwerken van duizenden documenten.

Privaatrecht

Binnen projecten ‘snippergroen’ / oneigenlijk grondgebruik dragen wij zorg voor inventarisatie en de voorbereiding voor Verkoop, verhuur of handhaving.

Aerial view over the Amsterdam suburbs with canals, houses , fields and industrial buildings. Holland
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?