Advisering herontwikkeling bedrijventerrein in Noord-Brabant edwinlog 11 mei 2021

Advisering herontwikkeling bedrijventerrein in Noord-Brabant

Lodewijck Groep staat één van haar opdrachtgevers in het voorstadium bij voor de herontwikkeling bedrijventerrein in de provincie Noord-Brabant. De initiatiefnemer en de gemeente zijn voornemens om gezamenlijk tot een ruimtelijk kader te komen waarbinnen het bedrijventerrein in fases ontwikkeld kan worden. Het ruimtelijk kader wordt op een later moment vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het college van burgemeester en wethouders de ontwikkeling gezamenlijk met de initiatiefnemer nader vorm kan geven.

Lodewijck Groep adviseert de initiatiefnemer op juridische vraagstukken en levert een inhoudelijke bijdrage aan het ruimtelijk kader. Het (laten) uitvoeren en coördineren van de meest relevante omgevingsonderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van onze inhoudelijke bijdrage. Vanwege de aanwezigheid van een gasleiding is het specifiek voor deze ontwikkeling van belang om in een vroeg stadium te weten of hierdoor beperkingen gelden voor bebouwingszones en het maximale aantal mensen dat na de bouw binnen het plangebied kan verblijven. Indien hier beperkingen uit volgen dan kan dit meegenomen worden in zowel het ruimtelijk kader als bij de zoektocht naar geschikte toekomstige bedrijven.

Naast het opstellen van eindproducten zoals bestemmingsplannen en een ruimtelijke onderbouwing, denkt Lodewijck Groep graag in een vroeg stadium mee met een initiatiefnemer. Gezamenlijk kunnen belangrijke aspecten in beeld gebracht worden zodat hier meteen rekening mee gehouden kan worden zowel bij de planvorming als de beoogde planning van een project.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?