Bestemmingsplan ‘Lievenshof’ te Oud-Beijerland vastgesteld edwinlog 3 augustus 2021

Bestemmingsplan ‘Lievenshof’ te Oud-Beijerland vastgesteld

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Lievenshof’ te Oud-Beijerland. Gedurende de zienswijzetermijn zijn 2 zienswijzen ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard. Lodewijck Groep heeft in samenwerking met ABB Bouwgroep en de gemeente Hoeksche Waard de Nota Zienswijzen opgesteld. De binnengekomen zienswijzen zijn beoordeeld en voorzien van een antwoord. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft het bestemmingsplan op 13 juli jl. dan ook ongewijzigd vastgesteld. Een mooi resultaat voor zowel ABB Bouwgroep als Lodewijck Groep. Lodewijck Groep wenst ABB een succesvolle bouw toe!

Projectinformatie

De gebiedsontwikkeling vindt plaats aan de zuidzijde van Oud-Beijerland. De bestaande bebouwing (een oud schoolgebouw, twee autobedrijven en een woonhuis) wordt gesloopt en op de vrijgekomen locatie worden nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd om te voorzien in de lokale en regionale behoefte. De totale ontwikkeling van 54 woningen bestaat uit een mix van compacte eengezinswoningen, middelgrote eengezinswoningen en grote eengezinswoningen. Voor informatie over het project kunt u de projectwebsite van ABB Bouwgroep raadplegen via www.lievenshof.nl.

Beeldmateriaal is afkomstig uit het Lievenshof Beeldkwaliteitsplan en de projectwebsite van ABB Bouwgroep.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?