Vaststelling bestemmingsplan ‘Vlietlocatie’ te Maassluis edwinlog 7 februari 2022

Vaststelling bestemmingsplan ‘Vlietlocatie’ te Maassluis

In opdracht van en in samenwerking met ABB Bouwgroep heeft Lodewijck Groep gewerkt aan de herontwikkeling van het historische centrum van Maassluis. De herontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met het nieuwe bestemmingsplan ‘Vlietlocatie’, opgesteld door adviseurs van Lodewijck Groep. De herontwikkeling maakt onderdeel uit van de overkoepelende gebiedsontwikkeling Sluispolder-West. De herontwikkeling omvat de realisatie van grondgebonden woningen, een nieuwe supermarkt, sociale huurwoningen, commerciële ruimtes en de herontwikkeling van het openbaar gebied waardoor de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen verbeterd worden.

De gemeenteraad van Maassluis heeft het bestemmingsplan op dinsdag 2 februari vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan vormde de laatste stap om te komen tot de herontwikkeling, welke sinds 2014 middels een richtinggevend ruimtekader was voorzien. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn middels de coördinatieprocedure gezamenlijk voorbereid, wat betekent dat de omgevingsvergunning voor het bouwplan inmiddels ook verleend is.

Het beoogde bouwplan binnen het bestemmingsplan staat bekend als ‘Puur Maassluis’. Voor meer informatie over het bouwplan kunt u de projectwebsite van onze partner ABB Bouwgroep bezoeken via: https://www.abbbouwgroep.nl/projecten/puur-maassluis/

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?