Update Gebiedsontwikkeling ‘Duivenvoordecorridor’ edwinlog 16 februari 2023

Update Gebiedsontwikkeling ‘Duivenvoordecorridor’

Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de juridisch-planologische bijdrage van Lodewijck Groep aan de gebiedsontwikkeling ‘Duivenvoordecorridor’ in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In de afgelopen periode zijn er weer mooie stappen gemaakt bij deze gebiedsontwikkeling. Momenteel liggen de bestemmingsplannen van de deelgebieden ‘Vlietvoorde – West’ en ‘Noorthey’ ter inzage als ook van ‘Vlietvoorde Weide’. Voor dit laatstgenoemde deelgebied hebben wij in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan opgesteld. De gemeente neemt voor dit deelgebied zelf het initiatief om de bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Het ontwerpbestemmingsplan per deelgebied is akkoord bevonden door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Lodewijck Groep heeft per deelgebied een bestemmingsplan opgesteld, waarbij alle drie de plannen gelijktijdig in procedure zijn gebracht. Zo is de integrale samenhang van de gehele gebiedsontwikkeling goed zichtbaar gebleven en konden de plannen gelijktijdig in besluitvorming worden genomen. De plannen liggen ter inzage tot en met eind februari a.s.

Naast het opstellen van de bestemmingsplannen heeft Lodewijck Groep ook de benodigde milieu- & omgevingsonderzoeken in kaart gebracht en uitgevoerd, zoals flora en fauna, akoestiek, stikstof en de milieueffectrapportage (m.e.r.). Ook hebben onze planschadejuristen risicoanalyses uitgevoerd en de gemeente en initiatiefnemers hierin geadviseerd.

In het voorjaar zal het team van Lodewijck Groep samen met de opdrachtgevers toewerken naar de volgende fase om te komen tot vaststelling zodat de woningbouw daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang!

Over de deelgebieden

‘Vlietvoorde – West’

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de grond voor woningbouw in ‘Vlietvoorde –  West’ verkocht aan projectontwikkelaar Blauwhoed. Blauwhoed ontwikkelt hier 58 woningen in een groene, bosrijke omgeving. ‘Vlietvoorde – West’ wordt ‘familie’ van het bosrijke deelgebied ‘Vlietvoorde – Noord’, maar wel met haar eigen identiteit. De woningen komen in een groen landschap te liggen. Dit is mogelijk doordat de auto’s grotendeels verdekt geparkeerd worden, bereikbaar vanaf de rand van de nieuwe wijk zodat er geen wegen door de wijk lopen en het binnen gebied autovrij is. Er komen verschillende openbare wandelroutes door het gebied.

‘Noorthey’
Binnen het deelgebied ‘Noorthey’ zijn circa 50 tot 60 woningen gepland, in een cultuurhistorisch en landschappelijk raamwerk. Het woningprogramma bestaat uit verschillende typologieën appartementen en (half) vrijstaande woningen. Het deelgebied ‘Noorthey’ heeft daarmee een ander karakter dan de deelgebieden ‘Vlietvoorde’ en ‘Vlietvoorde – West’, maar met nog steeds dezelfde filosofie van ‘ruimte maken en kwaliteit bewaken’.

‘Vlietvoorde – Weide’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlietvoorde  –  Weide’ is bedoeld om de herontwikkeling op het gemeentelijk perceel Schakelstuk en het aangrenzende perceel van de GAMMA aan de Veursestraatweg naar een kwalitatief hoogwaardig en groen woonmilieu te faciliteren, in een plan met 28 woningen in een groene omgeving.

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Lodewijck Groep, dan komen wij natuurlijk graag met u in contact.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?