Uitwerkingsplan Van der Valk hotel Harnaschpolder – gemeente Midden-Delfland onherroepelijk in werking getreden edwinlog 23 februari 2021

Uitwerkingsplan Van der Valk hotel Harnaschpolder – gemeente Midden-Delfland onherroepelijk in werking getreden

In opdracht van de gemeente Midden-Delfland hebben adviseurs van Lodewijck Groep het uitwerkingsplan ‘Vastgoedzone Harnaschpolder-Noord’ opgesteld. Het uitwerkingsplan voorziet in een juridisch – planologisch kader voor de realisatie van een nieuw Van der Valk hotel.

De afgelopen maanden heeft Lodewijck Groep in samenwerking met de gemeente alle binnengekomen zienswijzen van antwoord voorzien. Het opstellen van de Nota Beantwoording Zienswijzen is onderdeel geweest van de opdracht van Lodewijck Groep. De beantwoording van de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen, zijn verwerkt in het definitieve uitwerkingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met zowel de Nota Beantwoording Zienswijzen als het definitieve uitwerkingsplan.

Er is geen beroep aangetekend tegen het vastgestelde uitwerkingsplan, daaruit kan geconcludeerd worden dat de zienswijzen naar tevredenheid zijn beantwoord en verwerkt. Het uitwerkingsplan heeft daarmee de noodzakelijke procedure doorlopen en is door het uitblijven van beroep inmiddels onherroepelijk in werking getreden.

Dat betekent dat de projectontwikkelaar de noodzakelijke bouwvergunning kan aanvragen om over te gaan tot de realisatie van het Van der Valk hotel. Lodewijck Groep gaat de realisatie met interesse volgen en hoopt dat het Van der Valk hotel in de gemeente Midden-Delfland een succes wordt.

Plangebied en informatie over het project

Het plangebied maakt deel uit van de Harnaschpolder. In dit gebied vindt een transformatie van een voormalig agrarisch (glas)tuinbouwgebied naar een stedelijk woon- en werkmilieu plaats. De Harnaschpolder ligt aan weerszijden van de rijksweg A4 en bestaat uit reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen. Het plangebied ligt op een strategische locatie nabij de op- en afrit (afslag 12) van de snelweg A4. Deze afslag vormt de toegang tot het nieuwe bedrijventerrein Harnaschpolder.

Het nieuwe Van der Valk hotel in de Harnaschpolder in Den Hoorn krijgt ongeveer 142 kamers en een restaurant/bar, vergader- en congreszalen en wellness faciliteiten op de eerste verdieping. Daarnaast wordt een parkeerterrein met 415 plekken aangelegd. Het nieuwe hotel komt te liggen tussen de A4, het uiteinde van de Wippolderlaan (N211) en de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het terrein is ongeveer 2.500 m2 groot, met veel groen aan de randen. Het hotel wordt ongeveer 38 meter hoog.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?