Project Twee Getuigen te Brielle – ABB Ontwikkeling edwinlog 21 juli 2020

Project Twee Getuigen te Brielle – ABB Ontwikkeling

ABB Ontwikkeling heeft het planvoornemen om circa 78 grondgebonden woningen te realiseren in twee deelgebieden aan De Rik in Brielle. Binnen het vigerend bestemmingsplan is de bouw van woningen niet toegestaan. Middels dit nieuwe bestemmingsplan dat Lodewijck Groep opstelt, wordt de bovengenoemde ontwikkeling juridisch- en planologisch mogelijk gemaakt.

De Rik vormt een ontsluitingsweg en is daarmee de drager van het gebied ‘Geuzenland’. Het hele gebied rondom De Rik vormt een geledingszone tussen de oostelijk en westelijk gelegen uitbreidingswijken: De Rugge en Zuurland. Het contact tussen de geledingszone en de wijken is minimaal, ze liggen met de ruggen tegen elkaar. De Rik heeft een redelijk breed profiel, bestaande uit een rijweg met aan weerszijden vrij liggende fietspaden. Aan een zijde van de weg loopt de Strijpsche Watering. Door de vele inritten naar de nabijgelegen functies geeft de weg een versnipperd beeld.

Aan De Rik zijn diverse functies gevestigd; bedrijven, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, sportvoorzieningen, een café, een woonwagenstandplaats en een enkel woonhuis wisselen elkaar af. De grote ruimtelijke verscheidenheid van de gebouwen zorgt ervoor dat het gebied er rommelig en weinig gestructureerd uitziet.

Inhoud planontwikkeling

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden ten noorden en zuiden aan De Rik. Het plan is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit – met name de beleving van de bezoeker – de herkenbaarheid van het wooncluster voor de nieuwe bewoners en de aantrekkelijkheid van Brielle om hier te wonen. Het wooncluster vormt de overgang van de bebouwing van de wijk Rugge naar de wijk Zuurland. Het historische karakter van de locatie vormt de basis voor de ontwikkeling.

Het nieuwe intieme woongebied, dat ABB Ontwikkeling op de voorliggende locatie wil realiseren, vormt een op zichzelf staand gebied, dat bestaat uit een divers woningaanbod, waterpartij en veel groen. De samenhang versterken met de omgeving is een belangrijk uitgangspunt, waarbij een eigen identiteit gecreëerd wordt voor het plangebied.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?