Principeverzoeken voor verschillende opdrachtgevers edwinlog 31 maart 2022

Principeverzoeken voor verschillende opdrachtgevers

In opdracht van diverse klanten heeft Lodewijck Groep de afgelopen maanden meerdere principeverzoeken opgesteld voor onder andere de realisatie van een bedrijventerrein, de herbestemming van een voormalige bedrijfswoning en de realisatie van woningen.

In opdracht van één van onze opdrachtgevers stelde Lodewijck Groep het principeverzoek op voor het realiseren van 10 tot 12 woningen in een bestaande woonkern in Noord-Brabant. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels positief gereageerd op de ingediende plannen. Dit betekent dat de ontwikkelaar het plan in samenwerking met Lodewijck Groep verder kan uitwerken, inclusief de bijbehorende juridisch-planologische procedure. Dit is een goed voorbeeld waarom het waarde toevoegt Lodewijck Groep in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de planvorming. Bij het opstellen van de plannen voor de planologische haalbaarheid heeft Lodewijck Groep alle facetten in ogenschouw genomen, zoals beleid en milieu, en voorbereid, zodat de gemeente de plannen enkel hoefde te toetsen aan het eigen beleid.

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Wij vertellen u er graag meer over. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?