Principeverzoek woningbouwontwikkeling in Gelderland edwinlog 16 juni 2022

Principeverzoek woningbouwontwikkeling in Gelderland

In opdracht van één van haar vaste klanten heeft Lodewijck Groep de afgelopen maanden gewerkt aan een principeverzoek & planologische quickscan voor de realisatie van 12 vrijstaande woningen in de omgeving van de gemeente Apeldoorn. Het voornemen is om de woningen te realiseren op een voormalige bedrijfslocatie in het buitengebied. Met de ontwikkeling wordt gestreefd naar het versterken van de ruimtelijke en cultuurhistorische beleving; waarden die vanwege de leegstaande en vervallen bedrijfslocaties zijn verdwenen. In samenwerking met de opdrachtgever zijn alle beleidsmatige- en milieuvraagstukken beoordeeld, wat heeft geleid tot de conclusie dat de ontwikkeling haalbaar is naar oordeel van Lodewijck Groep. Vanwege de ligging van het plangebied direct naast een Natura-2000 gebied was met name het stikstofonderzoek in dit geval van groot belang.

De gemeente gaat het principeverzoek, inclusief de planologische quickscan beoordelen. Samen met onze opdrachtgever hopen we spoedig op een positieve reactie van de gemeente waarna de plannen verder uitgewerkt kunnen worden.

Bent u benieuwd naar de dienstverlening van Lodewijck Groep, dan komen wij natuurlijk graag met u in contact.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?