Participatie en omgevingsmanagement edwinlog 5 oktober 2023

Participatie en omgevingsmanagement

Participatie en omgevings-management

Een van de belangrijke thema’s binnen de Omgevingswet is participatie. Zo is het opstellen van een plan omtrent participatie een verplichting. Het betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen is namelijk voor zowel het bevoegd gezag als voor de initiatiefnemer een vereiste wanneer er omgevingsplannen, omgevingsvisies etc. opgesteld worden.

Als bevoegd gezag is het binnen de Omgevingswet verplicht om middels kennisgeving en motiveringsplicht participatie op te nemen in de volgende instrumenten:

 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplannen
 • Programma's
 • Projectbesluiten

Bij alle bovengenoemde instrumenten is het van belang dat het bevoegd gezag bij het besluit aangeeft hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding. Daarnaast moet ook worden beschreven wat de resultaten hiervan zijn.

Vanuit de rol als projectontwikkelaar of initiatiefnemer wordt geacht een participatie vast te stellen in de vorm van een aanvraagvereiste. Hierin dient aangegeven te worden of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Indien dit het geval is zal de aanvrager c.q. initiatiefnemer ook aan dienen te geven hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

Allesomvattend komt er in dit proces veel druk op het bevoegd gezag en de initiatiefnemers. Het heeft kortweg veel voeten in de aarde om een participatietraject succesvol te volbrengen voorafgaand aan de totstandkoming van gemeentelijke instrumenten. Lodewijck Groep staat voor zowel overheidsorganen als initiatiefnemers klaar om hen volledig te ontzorgen op het vlak van participatie en omgevingsmanagement.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Zoals is gebleken gaat participatie een hoop invloed hebben op het traject voor de totstandkoming van verschillende instrumenten. Lodewijck Groep is juridisch-planologisch adviseur die zowel initiatiefnemer als overheidsorganen kan adviseren, ondersteunen en/of begeleiden in het participatietraject. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

Meerwaarde Lodewijck Groep

De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?