Opstellen principeverzoek en planologische quickscan Noord-Brabant edwinlog 7 oktober 2021

Opstellen principeverzoek en planologische quickscan Noord-Brabant

In opdracht van één van onze opdrachtgevers stelt Lodewijck Groep een principeverzoek en planologische quickscan op voor de realisatie van 12 woningen. Middels indiening van het principeverzoek wordt de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het beoogde plan. In aanvulling heeft Lodewijck Groep een planologische quickscan uitgevoerd om de uitvoerbaarheid van het project reeds aan te tonen, hiermee kan het college van B&W een goed onderbouwd besluit nemen op het principeverzoek.

Lodewijck Groep kan ook u ondersteunen bij het opstarten van een initiatief in de vorm van een principeverzoek en/of een planologische quickscan. Wij komen hierover graag met u in contact. Op een later moment hopen wij u uiteraard meer te kunnen vertellen over de uitkomst van dit principeverzoek.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?