Ontwerpbestemmingsplan ‘s-Gravendeel West fase 1 edwinlog 23 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan ‘s-Gravendeel West fase 1

In opdracht van ABB Bouwgroep & Stevast Ontwikkeling bv heeft Lodewijck Groep het afgelopen jaar hard gewerkt aan de gebiedsontwikkeling ‘s-Gravendeel West.

Dit betreft een grootschalige woningbouwontwikkeling aan de westrand van de kern ‘s‑Gravendeel, gemeente Hoeksche Waard. In de huidige situatie worden de gronden nog voor agrarische doeleinden gebruikt, het plangebied betreft een uitleglocatie welke is opgenomen in het programma ‘Ruimte’ van de provincie Zuid-Holland.

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen, krijgen een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling. Zo worden er bijvoorbeeld ecologische oevers aangelegd en nestkasten aangebracht in de gevels van nieuwe woningen. Ook worden er in het openbare groen verschillende wadi’s aangelegd om de waterhuishouding binnen het plangebied te optimaliseren. Ten slotte worden de woningen voorzien van duurzame technieken en waar mogelijk als ‘nul-op-de-meter’ (NOM) woningen aangeboden aan de toekomstige bewoners.

De gebiedsontwikkeling omvat de realisatie van in totaal 279 woningen, geschikt voor meerdere doelgroepen. De woningen, variërend van starterswoningen tot vrijstaande villa’s, worden ingepast in drie deelgebieden met eigen karakteristieke kenmerken van ’s‑Gravendeel en het landschap. De volledige gebiedsontwikkeling is opgedeeld in 2 fases. Fase 1 bestaat uit de realisatie van 179 woningen, fase 2 uit de realisatie van 100 woningen. Voor meer informatie is de website www.sgravendeel-west.nl beschikbaar.

Lodewijck Groep heeft het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en de noodzakelijke milieuonderzoeken uitgevoerd en begeleid. Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Hoeksche Waard heeft in mei ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, daarmee is de bestemmingsplanprocedure definitief gestart.

Bent u benieuwd naar de dienstverlening van Lodewijck Groep, dan komen wij natuurlijk graag met u in contact.

Images bron: Beeldkwaliteitsplan

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?