Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld: inwerkingtreding op 1 juli 2022 edwinlog 27 mei 2021

Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld: inwerkingtreding op 1 juli 2022

De laatste tijd hing het al in de lucht: de Omgevingswet wordt wederom uitgesteld. In de kamerbrief van demissionair minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren over de voortgang van de Omgevingswet van 23 april 2021 stevende de demissionair in de afsluitende woorden al af op een inwerkingtredingsdatum van 1 april 2022 of 1 juli 2022. Na de kamerbrief (zie link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-uitkomsten-bestuurlijk-overleg-omgevingswet-26-mei-2021 ) van deze ochtend (27 mei 2021) is er dan eindelijk duidelijkheid: de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022.

In de brief concludeert demissionair minister Ollongren onder andere dat er onvoldoende effectieve oefentijd zou zijn met de nieuwe wet- en regelgeving voor zowel overheden als burgers (eindgebruikers), wanneer deze wet 1 januari 2022 in werking zou treden. Mede hierom, en vanwege het feit dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet klaar is, is er tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) van 26 mei jl. besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een half jaar uit te stellen.

Wat heeft dit voor consequenties voor overheden?

De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent voornamelijk dat er op een aantal aspecten wat tijd is gewonnen bij zowel de Rijks-, provinciale als gemeentelijke overheden. Zij hebben nu meer tijd gekregen om te werken met het afhandelen van vergunningaanvragen in het DSO. Daarnaast kunnen zij zo ook meer oefenen met de nieuwe plansoftware die momenteel nog deels in ontwikkeling is. Zo wordt er voldaan aan de afspraak van de bestuurlijke partners dat de bevoegd gezagen zes maanden effectieve inregel- en oefentijd hebben met het gehele stelsel en de daartoe benodigde content. Daarom is er in het BO van 26 mei jl. besloten dat de laatste minimale functionaliteiten van de landelijke voorziening van het DSO uiterlijk oktober 2021 gereed moeten zijn. Tegen die tijd zal er dan ook weer een uitspraak worden gedaan over de vraag of 1 juli 2022 haalbaar is als inwerkingtredingsdatum.

Wat heeft dit voor consequenties voor initiatiefnemers?

Voor u als initiatiefnemer betekent dit dat er tot en met 30 juni 2022 ruimtelijke procedures kunnen worden ingediend en behandeld onder de huidige wetgeving. Er kunnen dan ook vanaf 1 juli 2022 geen nieuwe omgevingsvergunningen worden aangevraagd middels Wabo-procedures. Ook kunnen er geen nieuwe wijzigings-/uitwerkings-/bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Hiervoor geldt dat uiterlijk 30 juni 2022 het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage moet zijn gelegd door de desbetreffende gemeente.

Gezien het feit dat de inwerkingtreding met een halfjaar vooruit is geschoven, betekent dit dat er voor u als initiatiefnemer ook behoorlijk wat tijd is gewonnen. Zo heeft u meer tijd om ruimtelijke procedures op te starten onder het huidig planologische regime, wellicht ook in gevallen waar dit tot voorkort niet mogelijk leek met de vorige inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Dit biedt dus kansen voor projecten om nog te worden opgestart onder de huidige wet.

Hoe nu verder?

Met deze uitspraak lijkt een half jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een feit. Wel moet demissionair minister Ollongren dit voorstel nog voorleggen aan het parlement. Hiervoor zal er na de zomer van 2021 een nieuw ontwerpbesluit bij beide Kamers worden voorgehangen, met daarin 1 juli 2022 als datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zoals eerder benoemd blijft o.a. de werking van het DSO leidend voor de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet. In oktober 2021 zal er dan ook in een nieuw BO een uitspraak worden gedaan of 1 juli 2022 nog steeds haalbaar is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Hoewel er weliswaar een half jaar langer gebruik kan worden gemaakt van de huidige wet-en regelgeving, bent u er als initiatiefnemer bij gebaat om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Heeft u vragen over deze uitspraak? Wilt u weten hoe u zich het beste kan voorbereiden op de nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs van Lodewijck Groep, zodat wij samen met u het beste voorbereid kunnen zijn op de nieuwe Omgevingswet.

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?