DIENSTVERLENING

OMGEVINGSPLAN

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd: het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan.

Het omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

home detail

Hulp bij het opstellen van het omgevingsplan

Als gemeente wilt u zowel flexibel zijn als zekerheid kunnen bieden. Inwoners en ondernemers moeten immers weten waar ze aan toe zijn. De uitdaging bij het maken van een omgevingsplan is om zowel ruimte als rechtszekerheid te bieden. Maatwerk kan hier een brug tussen vormen.

Onze Adviseurs Ruimtelijke Ordening staan onze opdrachtgevers bij, bij het opstellen van het omgevingsplan ter vervanging van de geldende bestemmingsplannen en de regels verordening fysieke leefomgeving. Onze specialisten betrekken alle relevante partijen actief bij het opstellen van het omgevingsplan en hebben daarin een verbindende rol. Ook bieden zij ondersteuning bij de verdere implementatie van de Omgevingswet. Onze Adviseurs zijn gespecialiseerd in het proces en de inhoud.

De specialisten van Lodewijck Groep hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. Ook zijn zij flexibel in het invullen van opdrachten op locatie en nemen waar nodig de regie in handen. Bent u benieuwd naar de inzet van onze specialisten binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?