Omgevingsplan edwinlog 30 september 2023

Omgevingsplan

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) is het document waarin juridisch-planologisch is vastgelegd welke functies, activiteiten en bouwmogelijkheden op welke plek in de gemeente zijn toegestaan. Het Omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één Omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Het Omgevingsplan is digitaal te raadplegen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

In het Omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

Tijdelijk deel Omgevingsplan
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle vigerende plannen één op één opgenomen in het zogeheten Tijdelijk deel Omgevingsplan. Zo wordt een rechtsvacuüm voorkomen. Nu hebben gemeenten de tijd tot 2032 om hun definitieve Omgevingsplan op te stellen voor de gehele gemeente. Dit mag ook gefaseerd/locatiegewijs plaatsvinden. Na 2032 geldt er een actualisatieplicht van 5 jaar om het Omgevingsplan te updaten met de verleende Buitenplanse Omgevinsplanactiviteit-vergunningen.

Wijzigen Omgevingsplan
Wanneer u als initiatiefnemer een functieverandering wil bewerkstelligen of een activiteit wilt uitvoeren die in strijd is met hetgeen wat er nu is vastgelegd in het Omgevingsplan, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente voor het wijzigen van het Omgevingsplan. Hiermee vraagt u aan de gemeente of zij een wijziging willen aanbrengen aan het Omgevingsplan voor de gehele gemeente, met daarbij specifieke nieuwe regels en/of functies voor uw gewenste ontwikkellocatie.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Omzetten van Tijdelijk deel Omgevingsplan naar Omgevingsplan.
 • Beheren en up-to-date houden van het Omgevingsplan.
 • Aanvragen wijziging Omgevingsplan.

Deze diensten kunnen wij uitvoeren voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Meerwaarde Lodewijck Groep

Door te kiezen voor Lodewijck Groep werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen.

Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


  ‘Onze specialisten hebben hart voor het vak. Hun inzet, creativiteit voor het bedenken van efficiënte oplossingen en drive, worden gezien door onze opdrachtgevers. We gaan altijd voor het beste resultaat.’

  Chat openen
  Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
  Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?