DIENSTVERLENING

OMGEVINGSPLAN

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd: het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het Omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één Omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

In het Omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

Waar onder het huidig recht voor specifieke ontwikkellocaties bestemmingsplannen worden opgesteld, is het onder de Omgevingswet noodzakelijk om hier ofwel buitenplans voor af te wijken (BOPA) of een wijziging van het Omgevingsplan aan te vragen. Met een wijziging van het Omgevingsplan vraagt u bij de gemeente aan of zij een wijziging willen aanbrengen aan het Omgevingsplan voor de gehele gemeente, met daarbij specifieke nieuwe regels en/of functies voor uw gewenste ontwikkellocatie.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle vigerende plannen één op één opgenomen in het zogeheten Tijdelijk deel Omgevingsplan. Zo wordt een rechtsvacuüm voorkomen. Vervolgens hebben gemeenten de tijd tot 2029 om hun definitieve Omgevingsplan op te stellen voor de gehele gemeente. Dit mag ook gefaseerd/locatiegewijs plaatsvinden. Na 2029 geldt er een actualisatieplicht van 5 jaar om het Omgevingsplan te updaten met de verleende Buitenplanse Omgevinsplanactiviteit-vergunningen.

Lodewijck Groep kan u als gemeente van dienst zijn bij het omzetten van het Tijdelijk deel Omgevingsplan naar het definitieve Omgevingsplan. Vervolgens kan Lodewijck Groep ook assisteren bij het wijzigen en beheren van het Omgevingsplan.

Ook kan Lodewijck Groep een aanvraag voor wijziging van het Omgevingsplan voor u als initiatiefnemer verzorgen. Dit kan wenselijk zijn in situaties waar bijvoorbeeld nog geen concreet bouwplan is uitgewerkt, maar er wel behoefte is aan juridische zekerheid voor ander gebruik van de gronden.

Omgevingsplan

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen:

  • Omzetten van Tijdelijk deel Omgevingsplan naar Omgevingsplan;
  • Beheren en up-to-date houden van het Omgevingsplan;
  • Aanvragen wijziging Omgevingsplan.

Deze diensten kunnen wij uitvoeren voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau in de ruimtelijke ordening. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze diensten met betrekking tot het Omgevingsplan en bent u benieuwd wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?