Offem Zuid, derde fase te Noordwijk – Thunnissen edwinlog 18 augustus 2020

Offem Zuid, derde fase te Noordwijk – Thunnissen

In opdracht van vastgoed- en projectontwikkelaar Thunnissen heeft Lodewijck Groep het uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’ voor het gebied tussen de Nieuwe Offemweg en Beeklaan in Noordwijk opgesteld. In het eerder opgestelde bestemmingsplan ‘Offem Zuid’ is onder andere de woonbestemming ‘uit te werken’ vastgelegd. Het ontwerpplan heeft reeds ter inzage gelegen.

Onderhavig uitwerkingsplan biedt de ruimte voor de ontwikkeling van verschillende type koop- en sociale huurwoningen. De Nieuwe Voorstraat is één van de ‘langzame verkeerroutes’ voor alle nieuwe woongebieden binnen het gehele plangebied ‘Offem Zuid’ in Noordwijk. De inrichting aan de Nieuwe Voorstraat in het plangebied heeft gelijkenissen met de inrichting van de Nieuwe Voorstraat in andere delen van Offem-Zuid, zodat er een eenheid wordt gevormd.

Inhoud planontwikkeling Offem Zuid

Voor de inrichting is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Aan de Nieuwe Voorstraat wordt een brink gerealiseerd met een groen en dorps karakter, waar ruimte voor spelen en verblijven is. Aan de noordzijde van de Nieuwe Voorstraat ligt een cluster van twee-onder-een-kap woningen en een vrijstaande woning. Dit cluster heeft een groene uitstraling met aanplanting van grote bomen en hagen rondom de kavel en parkeerhoven.

Grenzend aan de noordwestelijke zijde van het projectgebied, zijn woningen en een aantal bedrijven gesitueerd. Voor het zekerstellen van voldoende afstand tussen de bestaande bedrijven en de gewenste woningen heeft Lodewijck Groep een ruimtelijke analyse opgesteld in de onderhavige kaart.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?