NIEUW: Quickscan Bedrijven & Milieuzonering edwinlog 25 november 2021

NIEUW: Quickscan Bedrijven & Milieuzonering

Lodewijck Groep breidt haar werkzaamheden en dienstverlening uit met de uitgebreide Quickscan Bedrijven & Milieuzonering. Het in kaart brengen van de milieucirkels van milieubelastende bedrijven is belangrijk bij de aankoop en ontwikkeling van potentiële woningbouwlocaties. Met behulp van de VNG-handreiking bedrijven en milieuzonering voert Lodewijck Groep inventarisaties uit om te bepalen of er mogelijke conflictsituaties kunnen optreden tussen aanwezige milieubelastende bedrijven enerzijds en de te realiseren nieuwe woningen anderzijds.

Lodewijck Groep adviseert opdrachtgevers op basis van de uitgevoerde Quickscan of de ontwikkeling van woningbouw kansrijk is. Indien een milieucirkel tot over het beoogde plangebied reikt, adviseert Lodewijck Groep welke aanvullende onderzoeken en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?