Nadeelcompensatie edwinlog 5 oktober 2023

Nadeelcompensatie risicoanalyse

Nadeelcompensatie risicoanalyse

Binnen Lodewijck Groep is een aantal senior juristen gespecialiseerd in nadeelcompensatie (voorheen: planschade). Zij hebben jarenlange ervaring opgebouwd met adviseren over nadeelcompensatie, waaronder het opstellen van risicoanalyses, quickscan’s, second opinions en het optreden als onafhankelijke nadeelcompensatie deskundigencommissie bij tientallen gemeenten.

Wanneer door een planologische wijziging een waardevermindering van een of meerdere omliggende panden of gronden optreedt, bijvoorbeeld door verlies aan uitzicht of een toename in geluidsoverlast, kan sprake zijn van planologisch nadeel wat kan leiden tot nadeelcompensatie. Daarnaast kan ook een aanspraak op nadeelcompensatie ontstaan bij inkomensschade, indien een ondernemer ten gevolge van een planologische wijziging inkomensschade ondervindt.

Risicoanalyses
Nadeelcompensatie risicoanalyses helpen om financiële risico’s op tijd in beeld te brengen. Zoals bij het herzien of ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen of bij projectontwikkeling. Bij projectontwikkeling is het van belang de eventuele kans op nadeelcompensatie inzichtelijk te maken alsmede een inschatting te maken van de hoogte daarvan. Tevens voorzien wij u van strategisch juridisch advies waarmee schadeclaims worden beperkt of zelfs voorkomen. Met een risicoanalyse maakt u ook inzichtelijk welke risico u loopt, waarmee ook aangetoond kan worden dat de beoogde planologische wijziging financieel uitvoerbaar is.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck Groep nadeel compensatie experts
Voor wie
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van nadeelcompensatie risicoanalyses (voorheen planschade risicoanalyses). In complexe zaken waarbij de (financiële) belangen groot zijn, is soms behoefte aan een second opinion. Ook daar kan Lodewijck Groep u bij van dienst zijn. Tevens kunnen wij advies uitbrengen ter voorkoming of beperking van nadeelcompensatie. Daarnaast adviseren en treden onze juristen voor gemeenten op als deskundige in bezwaar- en beroepsprocedures bij rechtbanken en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door onze ruime ervaring in onafhankelijke schadebeoordelingscommissies weten wij wat relevant is en wat niet.

Onze aanpak
Hoe behandelen wij uw project?

Voorbereiding
Wij brengen de beoogde ontwikkeling en locatie in kaart en doen onderzoek naar omliggende objecten aan de hand van kadastraal onderzoek. Wij denken in het voorstadium mee en geven strategisch advies, waardoor schade beperkt of voorkomen kan worden.

Uitwerking
Samen met een registertaxateur brengen wij de planologische wijzigingen in beeld. De risicoanalyse wordt opgesteld aan de hand van het wettelijk kader en volledige beoordeling van de risico’s op schade. Ook worden in de analyse aspecten betrokken die de schade kunnen beperken, zoals voorzienbaar of het normaal maatschappelijk risico. Planschade taxateurs brengen de hoogte van de nadeelcompensatie in beeld.

Finaal maken, indienen en begeleiden
Wij begrijpen dat plannen in de ontwikkelfase kunnen wijzigen. Bij het definitief maken van de risicoanalyse zullen wij nagaan of eventuele wijzigingen effect hebben op de eerdere conclusies. Het definitieve rapport ontvang u dan van ons. Waar nodig kunnen wij ook een toelichting geven bij de gemeente of bij andere betrokken partijen.

litho-800x950-clone-1-ph.png
Lodewijck-Groep-ontwikkeling.jpg
Meerwaarde Lodewijck Groep

De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bestuursrecht en het Omgevingsrecht.

Onze vakspecialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde zorgvuldig worden begeleid.

Meer informatie aanvragen


    ‘Lodewijck Groep bekijkt de vraagstukken vanuit een onafhankelijk, breder perspectief, omdat onze experts de problematiek en cultuur van onze opdrachtgevers begrijpen.’

    Chat openen
    Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
    Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?