Ontwikkeling Internationale Knooppunt XL Eindhoven edwinlog 4 juni 2020

Ontwikkeling Internationale Knooppunt XL Eindhoven

In opdracht van een vastgoed- en projectontwikkelaar heeft Lodewijck Groep voor een locatie gelegen in het centrum van Eindhoven een QuickScan uitgevoerd. De initiatiefnemer is voornemens om de huisvesting voor verschillende rijksdiensten te realiseren in Eindhoven. Voor deze ontwikkeling hebben de adviseurs van Lodewijck Groep een uitgebreide QuickScan opgesteld waarin de mogelijkheden en/of -beperkingen van de locatie op hoofdlijnen in beeld zijn gebracht. Tevens begeleidt Lodewijck Groep de noodzakelijke ecologische onderzoeken om de impact van de ontwikkeling op flora en fauna in een vroeg stadium inzichtelijk te maken.

De QuickScan geeft allereerst inzicht in de geldende planologische situatie. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke omgevingsonderzoeken nodig zijn voor het mogelijk maken van de ontwikkeling. Ten slotte geeft het advies inzicht in de stappen die gezet moeten worden in de ruimtelijke procedure om uiteindelijk tot een nieuw bestemmingsplan te komen.

Voor dit project was het uitvoeren van een QuickScan noodzakelijk om de opdrachtgever handvatten te bieden in de overleggen met de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven is bezig met het ontwikkelen van een visie voor het Internationale Knooppunt XL Eindhoven, waarbinnen het plangebied gesitueerd ligt. De ontwikkelvisie betreft nu nog een concept, het is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad en dus een ideaal moment om samen met alle partijen te overleggen om de uitvoerbaarheid te vergroten. Om de doelen in de ontwikkelvisie te bereiken, is samenwerking tussen publieke en private partijen immers van groot belang.

Het project bevindt zich nu in de vooroverlegfase met de gemeente Eindhoven en vervolgens gaat Lodewijck Groep verder met de bestemmingsplanprocedure in samenwerking met alle betrokken partijen.

(Bron beeldmateriaal: https://www.knoopxl.nl)

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?