IQNN Development: een creatieve kijk op vastgoedontwikkeling edwinlog 15 september 2022

IQNN Development: een creatieve kijk op vastgoedontwikkeling

De gezamenlijke passie van Martijn Snel en Albert Jan Gerritsen voor het ontwikkelen van aansprekende gebouwen is gebundeld in IQNN Development. Een ontwikkelaar met aansprekende projecten in de hotellerie, zorg en wonen.

Technisch en creatief

Martijn en Albert Jan kennen elkaar van hun studietijd aan de TU Delft. “We hebben beide Civiele Techniek gestudeerd. Met die technische achtergrond kunnen we bij ontwikkelingen snel analyseren of iets kan en waar de haken en ogen zitten. Daardoor laten we ons niet snel om de tuin leiden. Door die technische kijk kunnen we eventuele problemen bijvoorbeeld met betrekking tot de constructie snel doorzien.” Gaandeweg hun carrières hebben beide heren zich ook de ‘zachte kant’ van ontwikkeling eigen gemaakt door diverse functies binnen de vastgoedwereld in zowel binnen- als buitenland. “Technisch gezien moet bij een ontwikkeling uiteraard alles kloppen, maar het gaat ook om de belevingswaarde, het gevoel van welbevinden van je doelgroep en de ruimtelijke kwaliteiten vanuit o.a. historie en vorm. Zonder dat we daarbij de toekomstige waarde uit het oog verliezen.”

De naam IQNN is voortgekomen uit de kernwaarden Ideas, Quality en No-Nonsense.

“We werken over de gehele breedte bij de ontwikkeling van een project en doorgronden alle facetten. We kijken verder dan de ‘spreadsheet’.” IQNN stapt bij voorkeur in op het moment dat er nog geen vast omkaderde plannen zijn. “Dan ligt alles nog open en zoeken we eerst naar een sterk concept, waarbij we nauw samenwerken met de architect. Wij zien ons vak als een creatief beroep. We voegen waarde toe voor een specifiek vastgestelde doelgroep. We bedenken gebouwen met een doordachte functie. Maar ook als een project vastloopt, bijvoorbeeld bij de planvorming, kan het zijn dat wij instappen. Niet als consultants, we nemen het roer over.”

Voor het tot stand brengen van het project brengt IQNN de ideeën, partijen en financiële middelen bij elkaar. De naam IQNN is voortgekomen uit de kernwaarden Ideas, Quality en No-Nonsense. “Martijn en ik hebben allebei de Rotterdamse mentaliteit, een creatieve blik en houden niet van troep. We geven de voorkeur aan hoogwaardige kwaliteit, ook in ons persoonlijk leven. Dat vergt tijd bij de ontwikkeling van een project, maar met minder nemen we geen genoegen.”

“Wij zien ons vak als een creatief beroep. We voegen waarde toe voor een specifiek vastgestelde doelgroep. We bedenken gebouwen met een doordachte functie. Maar ook als een project vastloopt, bijvoorbeeld bij de planvorming, kan het zijn dat wij instappen. Niet als consultants, we nemen het roer over.”

Monumentale uitdagingen

De realisatie van het Conservatorium Hotel in Amsterdam was het eerste project van IQNN. “Een plek met historie, de voormalige Rijkspostspaarbank, een monumentaal pand. Het was een project met civieltechnische uitdagingen waarbij we in het ontwerp de combinatie hebben gezocht tussen monumentale elementen en nieuwbouw. Een uitdagend project. Het werd ons paradepaardje. Alle kwaliteiten van IQNN kwamen hierin naar voren en we vervulden alle rollen: gedelegeerd ontwikkelaar, projectmanager, directievoerder en opzichter. Dit project heeft onze kennis verrijkt als het gaat om monumentale uitdagingen en de mix tussen nieuwbouw, renovatie en restauratie.”

IQNN Development_Conservatorium-Hotel

Kennis die ook nu nog steeds van pas komt. In partnership met vastgoedontwikkelaar Schavast herontwikkelt IQNN nu Officierscasino Soesterberg. Het Officierscasino is in 1940 gebouwd door de Duitse bezetter. Het was bedoeld als ‘Wehrmachtsheim’. Het moest de Duitse soldaten vertier geven met theatervoorstellingen, filmavonden en galadiners. “Het betreft een ontwikkeling met een tweetal functies: zorg en wonen. In de bestaande gebouwen van het Officierscasino wordt particuliere zorg ontwikkeld voor ouderen. Op het terrein dat ten noorden van de bestaande gebouwen ligt, wordt een woongebouw ontwikkeld met 104 appartementen. Het gebouw vormt een ‘ensemble’ met het bestaande Officierscasino en de uitbreiding daarvan. Het Officierscasino is een Rijksmonument en dat betekent overleg over toevoegingen en aanpassingen aan het monument met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het wordt voor IQNN het eerste zorg gerelateerde project.”

IQNN Development_Officiers-Casino

Juridisch planologische partner

IQNN heeft in principe geen vaste partners. “Uiteraard hebben we gaandeweg onze voorkeuren opgedaan, maar elk project bekijken we welke partijen het beste passen bij de uitvoering van het project.” De eerste kennismaking met Lodewijck Groep vanuit vraagstukken over ruimtelijke ordening is tot stand gekomen door Schavast bij de ontwikkeling Officierscasino Soesterberg. “Er ontstond direct een persoonlijke klik. Lodewijck Groep is wel een partij waar wij nu bij elke ontwikkeling een beroep doen op hun juridische en planologische kennis. Zeker als het gaat om een ontwikkeling bij een Natura 2000-gebied. De snelheid van reageren waardeer ik enorm. Als ik wat wil weten, heb ik vaak nog dezelfde dag reactie. Dat is belangrijk want bij projectontwikkeling kunnen dingen niet lang blijven liggen. Het werk wordt uitgevoerd op het scherpst van de snede. Met Jos den Broeder, Kai Ellenbroek, Cees Kraaij en Alexandra Klaasse Bos heb ik het meeste contact. Het zijn ontzettend aardige mensen en de (online) meetings zijn altijd leuk. Er is ook altijd even tijd voor een persoonlijk praatje. Het klinkt misschien een beetje soft, maar het contact verloopt heel prettig en vooral heel gezellig! Maar bovenal kunnen we vertrouwen op goede adviezen, is er ruimte voor discussie en zien de stukken er heel erg verzorgd uit.”

“Er ontstond direct een persoonlijke klik. Lodewijck Groep is wel een partij waar wij nu bij elke ontwikkeling een beroep doen op hun juridische en planologische kennis. Zeker als het gaat om een ontwikkeling bij een Natura 2000-gebied.”

Ook als het gaat om vernieuwende concepten doet IQNN een beroep op Lodewijck Groep. “Ik ben momenteel betrokken bij een ‘co-living’ concept. Een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij je zelfstandig woont, maar verschillende voorzieningen met elkaar deelt. Ik heb daar zo mijn ideeën over hoe je dit type woningconcept geschikt maakt voor een bepaalde doelgroep in Nederland. Jos den Broeder kijkt nu met mij mee hoe wij dit project kunnen aanpassen aan de gemeentelijke eisen. De urgente vraagstukken in de woningmarkt in Nederland vragen om een creatieve kijk op wonen.”

Ambities

“Fun blijft vooral belangrijk in ons werk. Zolang ik dit leuk vind, blijf ik dit doen. We moeten er plezier uit blijven halen. We mogen werken met mensen die specifiek voor ons kiezen, we gaan discussies over allerhande onderwerpen niet uit de weg, kunnen vanuit onze senioriteit wellicht wat bemoeierig overkomen, maar we zijn enorm ‘committed’ aan ons vak en onze projecten. We zijn trots op onze projecten. En hopen dat we dit werk nog heel lang mogen doen!”

 

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?