Huis te Veldelaan, gemeente Midden-Delfland edwinlog 11 augustus 2020

Huis te Veldelaan, gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland is samen met een initiatiefnemer voornemens om op het perceel Huis te Veldelaan 16 in Maasland, 18 nieuwe grondgebonden woningen te realiseren. De te realiseren woningen betreffen diverse woningtypen voor doelgroepen als doorstromende gezinnen, starters en senioren.

Nieuw bestemmingsplan

Binnen het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Midden-Delfland kern Maasland 2008”, de realisatie van 18 nieuwe woningen is binnen het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Om de voorgestelde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, stelt Lodewijck Groep een nieuw bestemmingsplan op.

Inhoud planontwikkeling

Het plangebied bestond in de oude situatie uit een oud kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum. De bebouwing is inmiddels gesloopt. Het plangebied ligt in de huidige situatie dan ook grotendeels braak en zal na de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan weer worden ingevuld met woningbouw.

De 18 grondgebonden woningen zullen met bijbehorende voorzieningen, zoals een tuin, worden gerealiseerd. Daarnaast wordt er een gemeenschappelijk pad gerealiseerd waarmee de woningen ook achterom ontsloten worden.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?