Online participatie- en informatiebijeenkomst herontwikkeling Officierscasino Soesterberg georganiseerd door Lodewijck Groep edwinlog 3 december 2020

Online participatie- en informatiebijeenkomst herontwikkeling Officierscasino Soesterberg georganiseerd door Lodewijck Groep

Op woensdag 25 november vond de participatie- en informatiebijeenkomst met betrekking tot de herontwikkeling van de Officierscasino in Soesterberg online plaats. Omwonenden van de Officierscasino en raadsleden van de gemeente Soest namen digitaal deel aan deze bijeenkomst. Lodewijck Groep heeft vanuit haar rol als juridisch-planologisch adviseur van de ontwikkelorganisatie de online participatie- en informatiebijeenkomst georganiseerd.

Opzet bijeenkomst

Op uitnodiging van de ontwikkelcombinatie IQNN Development en Schavast Ontwikkeling werden direct omwonenden geïnformeerd over de plannen tot herontwikkeling van het Officierscasino.

Albert Jan Gerritsen gaf namens de ontwikkelcombinatie een introductie en toelichting over de voorgenomen ontwikkeling. Architect Alexander Pols (Kollhoff & Pols architecten) presenteerden hoe de ontwikkeling eruit komt te zien.

Landschapsarchitect Sander Rombout (Copijn) gaf inzicht in de inrichting van het terrein en Johan Bosman (zorgadviseur JB Vastgoed) vertelde over de ontwikkeling van de zorginstelling.

Namens Lodewijck Groep stond Kai Ellenbroek stil bij de juridische-planologische procedure en het bestemmingsplan. Cees Kraaij, directeur Lodewijck Groep, was de gespreksleider.

Bewoners konden digitaal meepraten of commentaar geven over de plannen. “Het was een gemoedelijke bijeenkomst en voor mijn gevoel waren de reacties positief”, aldus Kai Ellenbroek van Lodewijck Groep.

Inhoud plannen herontwikkeling Officierscasino Soesterberg

Het Rijksmonument Officierscasino ligt aan de Kampweg in Soesterberg, gemeente Soest. Het Officierscasino bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels met rondom een tuin en parkeergelegenheid op een perceel van ruim 2,5 hectare. De historie van het Officierscasino gaat terug tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk bouwden de Duitsers er een onderkomen voor het personeel dat werkte op vliegveld Soesterberg. Na de oorlog werd het hersteld en kwam het in handen van Defensie en is het door de jaren heen voor verschillende doeleinden gebruikt.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Officierscasino verkocht aan de ontwikkelcombinatie IQNN Development enSchavast Ontwikkeling, die van het complex een combinatie van zorg en wonen willen maken. Ideeën die goed aansluiten bij de eerder opgestelde Nota van Uitgangspunten.

Tijdens de informatiebijeenkomst werden de plannen om de Officierscasino te verbouwen gedeeld. De plannen betreffen het verbouwen van de Officierscasino tot een groot woonzorgcentrum met 106 kamers en een restaurant in de grote zaal. Daarnaast, aan de noordkant, komt een nieuw huurappartementencomplex met 104 wooneenheden van verschillende grootte.

Volgens Gerritsen is het plan bij de buurt in goede aarde gevallen, omdat het hoofdgebouw als rijksmonument gespaard blijft, de meeste grote bomen blijven staan en parkeren op eigen terrein geschiedt. Anderhalf jaar na de verkoop van het Officierscasino door het Rijksvastgoedbedrijf is het plan klaar. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Gerritsen. “Ik ben er heel trots op. Toen ik hier voor het eerst kwam, kreeg ik een wauw-gevoel. En als het straks klaar is, blijft dat gevoel, verwacht ik.”

Begeleiding procedure en participatiebijeenkomst door Lodewijck Groep

Lodewijck Groep is als juridisch-planologisch adviseur betrokken bij deze ontwikkeling en stelt o.a. het bestemmingsplan op en geeft inhoudelijk advies om de herontwikkeling mogelijk te maken. Onderdeel van het samenwerkingstraject is het informeren van omwonenden van deze ontwikkeling en raadsleden van de gemeente Soest, waarbij geparticipeerd kan worden.

Oorspronkelijk zou een fysieke, interactieve bijeenkomst georganiseerd worden in de Officierscasino. Echter, vanwege de geldende coronamaatregelen, is een online participatie- en informatiebijeenkomst opgezet. Lodewijck Groep heeft deze bijeenkomst van A tot Z georganiseerd: o.a. voorbereiding, afstemming met betrokken stakeholders (ontwikkelcombinatie, bovengenoemde experts en de gemeente Soest), coördineren van de techniek in samenwerking met Radiate AV en het opstellen van de te houden presentatie.

Tijdens de bijeenkomst zorgde Lodewijck Groep ervoor dat de gesprekken in goede banen werden geleid door gespreksleider Cees Kraaij, werd inhoudelijk regie gevoerd door twee Adviseurs Ruimtelijke Ordening van Lodewijck Groep op de inkomende vragen en ging Kai Ellenbroek in op de juridische-planologische procedure en omgevingsonderzoeken en -aspecten.

Wilt u meer informatie over onze juridische-planologische dienstverlening, omgevingsmanagement en/of wilt u ondersteuning bij het organiseren van een (online) participatie- en informatiebijeenkomst? Neem contact met ons op.

Beeldmateriaal:
Artist impressies – IQNN Development en Kollhoff & Pols architecten
Officierscasino – Lodewijck Groep
Participatiebijeenkomst – Mcklin Fotografie

Nieuwsberichten n.a.v. de bijeenkomst:
https://www.ad.nl/amersfoort/het-vernieuwde-officierscasino-in-soesterberg-is-goed-voor-een-wauw-gevoel~a970407e/

https://www.soesterberg.nu/plannen-officierscasino-bekend/

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?